BIOS Update (Diskette) - ThinkPad A21m, A22m (trừ mô hình SXX)HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
README để biết Dịch vụ Chương trình Hệ thống Diskette
spsdkx36.txt
10.58 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
Cửa sổ 2000,
Windows Me,
Windows XP
KXET36WW (1.09)08 Tháng Chín 2003Tải về
Dịch vụ của Chương trình Hệ thống Diskette
spsdkx36.exe
575.43 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
Cửa sổ 2000,
Windows Me,
Windows XP
KXET36WW (1.09)08 Tháng Chín 2003Tải về

Update Utility ThinkPad BIOS này cập nhật các chương trình BIOS được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục vấn đề, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad A21m
- ThinkPad A22m trừ mô hình SXX

Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.