BIOS Update (Diskette) - ThinkPad A22m (mô hình SXX chỉ)Họ tên*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
README để biết Dịch vụ Chương trình Hệ thống Diskette
spsd1320.txt
7.99 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
Cửa sổ 2000,
Windows Me,
Windows XP
13ET20WW (1.05)08 Tháng Chín 2003Tải về
Dịch vụ của Chương trình Hệ thống Diskette
spsd1320.exe
578.8 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
Cửa sổ 2000,
Windows Me,
Windows XP
13ET20WW (1.05)08 Tháng Chín 2003Tải về

Update Utility ThinkPad BIOS này cập nhật các chương trình BIOS được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục vấn đề, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- dòng máy tính ThinkPad A22m SXX

Ghi chú:
Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.

Xem phần thông tin bổ sung để được hướng dẫn tải về, tạo và cài đặt bản cập nhật BIOS đĩa mềm.

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *