BIOS Update (Non-Diskette) - ThinkPad A21m, A22m (trừ mô hình SXX)HỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
README cho Chương trình Hệ thống Utility Dịch vụ
Spsukx36.txt
11.62 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
Cửa sổ 2000,
Windows Me,
Windows XP
KXET36WW (1.09)08 Tháng Chín 2003Tải về
Chương trình hệ thống Utility Dịch vụ
Spsukx36.exe
869.21 KB
Cửa sổ 95,
Windows NT,
Cửa sổ 98,
Cửa sổ 2000,
Windows Me,
Windows XP
KXET36WW (1.09)08 Tháng Chín 2003Tải về

Update Utility ThinkPad BIOS này cập nhật các chương trình BIOS được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục vấn đề, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad A21m
- ThinkPad A22m (trừ các mô hình SXX)

Các hệ điều hành được hỗ trợ cho tiện ích cập nhật này như sau:

- Windows 95
- Windows 98 và 98 Second Edition
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows NT 4.0 với Service Pack 3 hay muộn

Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.