BIOS Update (Diskette) - ThinkPad R51 (2883, 2887, 2888, 2889, 2894, 2895)Họ tênHệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Dịch vụ của Chương trình Hệ thống Diskette (BIOS)
1vuj25ud.exe
942.7 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
1VET71WW (1.29)22 Tháng 12 2006Tải về
README để biết Dịch vụ Chương trình Hệ thống Diskette (BIOS)
1vuj25ud.txt
15.13 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
1VET71WW (1.29)22 Tháng 12 2006Tải về

Đây Chương trình Hệ thống dịch vụ Diskette cập nhật các chương trình hệ thống (BIOS) được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục vấn đề, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad R51 (Kiểu máy 2883, 2887, 2888, 2889, 2894 và 2895)

Ghi chú:
- phiên bản BIOS này sẽ chỉ làm việc với Chương trình điều khiển nhúng Version 1.03 hoặc cao hơn. Lấy gói bổ sung cho Embedded điều khiển chương trình Version 1.03 hoặc cao hơn, và cập nhật các chương trình điều khiển nhúng trong hệ thống với nó.
- Nếu bạn cần cập nhật các chương trình điều khiển nhúng cũng như BIOS, cập nhật BIOS đầu tiên.
- Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.

Bấm vào đây để hướng dẫn và giới hạn về tải về và tạo đĩa mềm.

Sử dụng các liên kết dưới đây để có được các tập tin điều khiển BIOS và nhúng trong các định dạng tập tin khác:

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *