Cập nhật BIOS (Non-Diskette) - ThinkPad R51 (2883, 2887, 2888, 2889, 2894, 2895)Họ tênHệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
ThinkPad Update Utility BIOS
1vuj25us.exe
1.32 MB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
1VET71WW (1.29)22 Tháng 12 2006Tải về
README cho ThinkPad BIOS Update Utility
1vuj25us.txt
17.24 KB
Cửa sổ 2000,
Windows XP
1VET71WW (1.29)22 Tháng 12 2006Tải về

Update Utility ThinkPad BIOS này cập nhật các chương trình BIOS được lưu trữ trong hệ thống ThinkPad để khắc phục vấn đề, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng các chức năng như đã nêu dưới đây.

Phiên bản này hỗ trợ các hệ thống sau:
- ThinkPad R51 (Kiểu máy 2883, 2887, 2888, 2889, 2894 và 2895)

Các hệ điều hành được hỗ trợ như sau:
- Windows 2000
- Windows XP (Home Edition và Professional)

Ghi chú:
- Phiên bản BIOS này sẽ chỉ hoạt động với Chương trình Trình điều khiển Nhúng hoặc 1.03. Lấy gói bổ sung, chương trình điều khiển nhúng chương trình 1.03 hoặc cao hơn, và cập nhật chương trình điều khiển nhúng trong hệ thống với nó.
- Nếu bạn cần cập nhật chương trình điều khiển nhúng cũng như BIOS, cập nhật BIOS đầu tiên.
- Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.


Sử dụng các liên kết dưới đây để có được các tập tin điều khiển BIOS và nhúng trong các định dạng tập tin khác:

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *