Lenovo ThinkPad Edge E431, E531 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad E431 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad Edge E431 / E531 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Drivers, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad Edge E431 và Edge Software E531 Conexant âm thanhWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-04-14TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge Software E531 Conexant âm thanhWindows XP 32-bit2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge Software E531 Conexant âm thanhWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-24TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge Software E531 Conexant âm thanhWindows 8.1 64-bit2014-06-15TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 BIOS Update UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
2016-10-12TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 BIOS Update Bootable CDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
2016-10-12TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Broadcom Bluetooth 4.0 driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-04-14TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 Broadcom Bluetooth 4.0 driverWindows 10 32-bit2015-07-28TẢI
Broadcom Bluetooth 4.0 driver cho ThinkPad Edge E431, Edge E531Windows 10 64-bit2015-07-28TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-19TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Intel PROSet / Phần mềm không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows XP 32-bit2013-04-17TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Intel PROSet / Phần mềm không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2013-04-17TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Broadcom Bluetooth 4.0 driverWindows XP 32-bit2013-04-14TẢI
Broadcom Bluetooth 4.0 driver cho 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Edge E431 và Edge E531Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-17TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 tích hợp camera điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-04-17TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 tích hợp camera điều khiểnWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-04-17TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Realtek PCIE Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-04-30TẢI
Realtek PCIE Card Reader driver của Windows 10 (32-bit, 64-bit), 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Edge E431, E531Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2013-04-30TẢI
Công nghệ Quản lý Intel 8.1 Phần mềm cho ThinkPad Edge E431, Edge E531 Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-13TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Intel Rapid Storage Technology driverWindows XP 32-bit2013-04-30TẢI
ThinkPad Edge E431, E531. Quản lý Intel Động cơ Driver InterfaceWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-04-30TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Intel Quản lý Động cơ InterfaceWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-04-30TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-04-29TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Intel Chipset DriverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-04-30TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 ThinkPad Monitor INF fileWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-04-14TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531, S431 và S531 ThinkPad Monitor INF fileWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 ThinkPad Các tính năng Video (NVIDIA N14M / N14P Optimus)Windows 8.1 64-bit2013-12-05TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Intel HD Graphic DriverWindows 10 32-bit2015-07-29TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2015-07-29TẢI
ThinkPad Edge E431, Tính năng E531 ThinkPad Video (NVIDIA N14M / N14P Optimus)Windows 10 32-bit2016-02-05TẢI
ThinkPad Edge E431, Tính năng E531 ThinkPad Video (NVIDIA N14M / N14P Optimus)Windows 10 64-bit2016-02-04TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 ThinkPad Các tính năng Video (NVIDIA N14M / N14P Optimus)Windows 7 32-bit2016-02-04TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 ThinkPad Các tính năng Video (NVIDIA N14M / N14P Optimus)Windows 7 64-bit2016-02-04TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 Intel Wireless DisplayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 Intel Wireless Display choWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-04-23TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-11TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Intel HD Graphics DriverWindows XP 32-bit2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2013-04-17TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Intel HD Graphics DriverWindows 8 32-bit2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Intel HD Graphics DriverWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 ThinkPad Các tính năng Video (NVIDIA N14M / N14P Optimus)Windows 8 32-bit2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 ThinkPad Các tính năng Video (NVIDIA N14M / N14P Optimus)Windows 8 64-bit2013-04-29TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển chung cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13TẢI
Lenovo vân tay Manager cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
ThinkPad Edge E431 Synaptics Trackpad Firmware UpdateWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-12-22TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 ThinkPad UltraNav driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-29TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 ThinkPad UltraNav driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-04-29TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 ThinkPad UltraNav driverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Realtek Giga LAN driverWindows XP 32-bit2015-06-09TẢI
ThinkPad Edge E431 và Edge E531 Realtek Giga LAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-29TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Realtek Giga LAN driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-04-30TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 LAN không dây Intel (802.11 / b / g / n) DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-09TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 LAN không dây Intel (802.11 / b / g / n) DriverWindows XP 32-bit2015-05-27TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 LAN không dây Intel (802.11 / b / g / n) DriverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Broadcom Wireless LAN Driver (802.11a / b / g / n, b / g / n)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-04-29TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 Broadcom Wireless LAN Driver (802.11a / b / g / n, b / g / n)Windows 8.1 64-bit2015-06-08TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 Broadcom Wireless LAN Driver (802.11a / b / g / n, b / g / n)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 Broadcom Wireless LAN Driver (802.11a / b / g / n, b / g / n) DriverWindows XP 32-bit2013-04-28TẢI
Ericsson N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-29TẢI
Ericsson N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-29TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 Ericsson N5321gw Wireless WAN driverWindows XP 32-bit2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 Ericsson N5321gw Wireless WAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-28TẢI
ThinkPad Edge E431, Edge E531 Ericsson N5321gw Wireless WAN driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-04-28TẢI
nvLocked vá Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-22TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPadWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 STMicro TPM tài xế điều khiểnWindows XP 32-bit2013-04-30TẢI
ThinkPad Edge E431 reflash UtilityWindows 8 64-bit2013-12-25TẢI
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13TẢI
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
DVD Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2016-10-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-06TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Intel Rapid Storage Technology driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-30TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Intel Rapid Storage Technology driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2013-04-30TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-13TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Utility (Bootable CD ISO) - ThinkPadOS Independent2016-10-26TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows XP 32-bit2014-05-06TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000Windows XP 32-bit2016-08-09TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad Edge E431, E531 Intel USB3.0 eXtebsible chủ điều khiển driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-29TẢI