Lenovo ThinkPad Series Máy tính xách tay và Bảng Cẩm nang Bảo trì Phần Cứng


ThinkPad-Logo

Hướng dẫn bảo trì phần cứng (HMM) chứa thông tin liên quan đến cài đặt phần cứng và loại bỏ; chẩn đoán và xử lý sự cố; giao diện phần cứng; và thiết bị thay thế lĩnh vực (FRU) số phần dịch vụ.

Tìm nhanh Gia Đình:

Bảo trì phần cứng tay chỉ mục - ThinkPad


ThinkPad gia đìnhLiên kết Tải xuống
i series 1200, 1300, ThinkPad 130 Phần cứng tay bảo trìTải về
i series 1400, 1500 (2611) Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
i series 1400, 1500 (2621) Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 240 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 240X tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 380, 385, 560, 760, 765 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad 380XD, 385XD Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad 380Z tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 390, 1720 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad 390E tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 390X tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 560X tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 560Z tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 570 / E tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 600, 600E Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad 600X tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 770, 770E, 770ED, 770X, tay 770Z Phần cứng Bảo trìTải về
ThinkPad 8 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad 11e, Yoga 11e Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad A2 * e (2655) Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad A2 * m, A2 * p bảo trì phần cứng tayTải về
ThinkPad A21e (2628) Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad A22 * (mô hình không dây) Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad A30, A30p, A31, A31p Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad Edge 13, Edge E30, Edge E31 Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad Edge 14, Edge 15, E40, E50 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad Edge E120, E125 Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad Edge E130, E135 Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad Edge E145 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E220s tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E320, E325 Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad Edge E330, E335 Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad Edge E420 và E425 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E420s tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E430, E430c và E435 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E431 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E520 và E525 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E530, E530c và E535 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E531 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E440 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E445 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E540 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge E545 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge L330 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge S430 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Edge X121e tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad G40, G41 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad Helix tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad L412, L512 Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad L420, L421, L520 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad L430, L530 Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad L440, L540 Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad R30, R31 Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad R32 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad R40 / e bảo trì phần cứng tayTải về
ThinkPad R50 / p, R51 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad R500 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad R50e, R51e, R52 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad R60, R60e, R61, R61i (14.1 inch và màn hình chuẩn 15 inch) Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad R61, R61e, R61i 15.4inch widescreen Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad R61, R61i và T61 14.1inch widescreen Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad S30, S31 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad SL300 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad SL400, SL400c, SL500, SL500c Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad SL410, L410, SL510, và L510 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad S431 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad S440 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad S531 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad S540 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T20, T21, T22, T23 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad T30 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad T400 và R400 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T400s, T410s và T410si tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T410, T410i Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad T420 và T420i tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T420s và T420si tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T43 / p (2668, 2669, 2678, 2679, 2686, 2687) Bảo trì phần cứng tayTải về
ThinkPad T430 và T430i tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T430s và T430si tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T430u tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T431s tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T440 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T440s tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T440p tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T500 và W500 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T510, T510i và W510 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T520, T520i và W520 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad T530, T530i, W530 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad T540p, W540 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad T60, T60p (6369, 6370, 6371, 6372, 8741, 8742, 8743, 8744) Wide mẫu màn hình bảo trì phần cứng tayTải về
ThinkPad T60 / p (1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 2007, 2008, 2009, 2613, 2623, 2637) Bảo trì phần cứng tayTải về
ThinkPad T61, T61p 15.4inch màn ảnh rộng (gõ 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6470, và 6471) Bảo trì phần cứng tayTải về
ThinkPad T61, T61p 14.1 chuẩn inch màn hình (Type 8889, 8890, 8891, 8892, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8938, và 8939) Bảo trì phần cứng tayTải về
ThinkPad Tablet tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Tablet 2 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Twist tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad W700, W700ds, W701, W701ds Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad X1, X1 lai Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X1 Carbon (Type 20A7, 20A8) Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X100e, X120e Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad X130e tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X131e tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X140e tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X20, X21, X22, X23, X24 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad Tablet X200 và X201 Tablet tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X200, X200s, X200si, X201, X201i và X201s tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X220 và X220i tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Tablet X220 và X220i Tablet tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Tablet X230, X230i Tablet Phần cứng Maintenance ManualTải về
ThinkPad X230, X230i Phần cứng tay bảo trìTải về
ThinkPad X230s tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X240 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X240s tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X30, X31, X32 Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad X300 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X301 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X40 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad X41 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Tablet X41 tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Tablet X60, X61 Tablet Phần cứng Maintenance ManualTải về
ThinkPad X60, X60s, X61, X61s Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad Yoga tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Z60m tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Z60t tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Z61e, Z61m, Z61p Hardware Maintenance ManualTải về
ThinkPad Z61t tay bảo trì phần cứngTải về
TransNote tay bảo trì phần cứngTải về
ThinkPad Solutions Docking: Dock, Dock II, Mini-Dock, Port Replicator, Port Replicator II Phần cứng Maintenance ManualTải về
ThinkPad Docking Solutions (2631, 2877, 2878) Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
SelectaDock I, II SelectaDock và ThinkPad 365 tay bảo trì phần cứngTải về
SelectaDock II bổ sung Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
SelectaDock III Hướng dẫn bảo trì phần cứngTải về
WorkPad Z50 tay bảo trì phần cứngTải về

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *