Toshiba Encore 2 WT10 Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Toshiba ENCORE 2 WT10 Tablet

Tải Toshiba Encore WT10 Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành: Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Dolby Digital Plus Advanced Audio

Version: 7.6.3.1, Kích thước: 33.71M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2016-01-13TẢI
Invensense cảm biến Driver

Version: 84.87.1.2, Kích thước: 3.79M

Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2016-01-11TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.16.0, Kích thước: 4.74M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 8 (32-bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 10 (32-bit)
2015-12-17TẢI
Phiên bản BIOS Windows 1.30 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.30, Kích thước: 3.71M

2015-12-11TẢI
Phiên bản BIOS Windows 2.00 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 2.00, Kích thước: 3.67M

2015-12-11TẢI
USB phiên bản BIOS 2.00 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 2.00, Kích thước: 2.63M

2015-12-11TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 3.0.6.1, Kích thước: 44.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-11TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 2.0.12.32002, Kích thước: 13.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: V9.01.00.03, Kích thước: 20.78M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.01, Kích thước: 24.57M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.15.4, Kích thước: 43.56M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 3.0.0.0006, Kích thước: 52.52M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 1.0.86.2, Kích thước: 8.79M

Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-06TẢI
Intel Platform Driver Installer

Version: 22.5 0x00A, Kích thước: 80.92M

Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-05TẢI
Toshiba Sync Tiện ích

Version: v2.0.3092, Kích thước: 39.3M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-05TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 4.02.00.6400, Kích thước: 22.06M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.04, Kích thước: 24.73M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: V1.03.08.0002, Kích thước: 13.78M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.5.0, Kích thước: 60.48M

2015-07-31TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.4.2, Kích thước: 60.02M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.14, Kích thước: 4.71M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-11TẢI
Hướng dẫn Tải ứng dụng Toshiba của người sử dụng

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.51M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-30TẢI
Hỗ trợ Công cụ trực tuyến

Version: 1.00.01, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-31TẢI
USB phiên bản BIOS 1.60 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.60, Kích thước: 2.66M

2015-03-05TẢI
USB phiên bản BIOS 1.80 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.80, Kích thước: 2.63M

2015-03-05TẢI
Phiên bản BIOS USB 1.40 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.40, Kích thước: 2.66M

2015-03-05TẢI
Phiên bản BIOS USB 1.50 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.50, Kích thước: 5.02M

2015-03-05TẢI
USB phiên bản BIOS 1.90 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.90, Kích thước:

2015-03-05TẢI
Intel Platform Installer

Version: 7.1.0.14, Kích thước: 77.0M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2015-01-23TẢI
Lưu trữ Nơi Launcher

Version: 1.1.0.0, Kích thước: 2.81M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-05-05TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 3007.6.901.2014, Kích thước: 16.32M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-12-05TẢI
Realtek Audio Manager

Version: 6.2.9600.4179, Kích thước: 35.02M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-12-04TẢI
Phiên bản BIOS Windows 1.60 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.60, Kích thước: 3.71M

2014-11-19TẢI
Phiên bản BIOS Windows 1.90 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.90, Kích thước: 3.67M

2014-11-19TẢI
Phiên bản BIOS Windows 1.80 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.80, Kích thước:

2014-11-19TẢI
Phiên bản BIOS Windows 1.50 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.50, Kích thước: 3.7M

2014-11-19TẢI
Phiên bản BIOS Windows 1.40 cho Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

Version: 1.40, Kích thước: 3.71M

2014-11-03TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.00.0033, Kích thước: 10.35M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-07TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 3007.0.0505.2014, Kích thước: 15.45M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2015-05-05TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.8.6, Kích thước: 35.22M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2015-05-05TẢI
Intel TXE: Intel lái xe cơ Trusted Execution

Version: 1.0.0.1064, Kích thước: 36.45M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2015-05-05TẢI
Broadcom GPS điều khiển

Version: 20.19.7896.18, Kích thước: 15.56M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2015-05-05TẢI
Toshiba bắt đầu

Version: 1.1.0.0, Kích thước: 2.79M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-05-05TẢI
Intel Platform Driver Installer

Version: 19 0x00A, Kích thước: 85.91M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-06-02TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 1.0.80.2, Kích thước: 8.77M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-06-02TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 3006.0.0320.2014, Kích thước: 15.46M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-06-02TẢI