Toshiba Encore 7 WT7 Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Máy tính bảng Toshiba Encore 7 WT7

Tải Toshiba Encore nhỏ WT7-C16 Tablet PC Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành: Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.16.0, Kích thước: 4.74M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 8 (32-bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 10 (32-bit)
2015-12-17TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 3.0.6.1, Kích thước: 44.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-11TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 2.0.12.32002, Kích thước: 13.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: V9.01.00.03, Kích thước: 20.78M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.01, Kích thước: 24.57M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.15.4, Kích thước: 43.56M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 3.0.0.0006, Kích thước: 52.52M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Cửa sổ BIOS phiên bản 1.60 cho Encore nhỏ WT7-C (PDW0Ex)

Version: 1.60, Kích thước: 5.46M

2015-08-28TẢI
Toshiba Sync Tiện ích

Version: v2.0.3092, Kích thước: 39.3M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-05TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 4.02.00.6400, Kích thước: 22.06M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.04, Kích thước: 24.73M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: V1.03.08.0002, Kích thước: 13.78M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.5.0, Kích thước: 60.48M

2015-07-31TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.4.2, Kích thước: 60.02M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.14, Kích thước: 4.71M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-11TẢI
Hướng dẫn Tải ứng dụng Toshiba của người sử dụng

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.51M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-30TẢI
Hỗ trợ Công cụ trực tuyến

Version: 1.00.01, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-31TẢI
Intel Platform Installer

Version: PMIC1029_1004859, Kích thước: 2.18M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2015-03-12TẢI
Cửa sổ BIOS phiên bản 1.40 cho Encore nhỏ WT7-C (PDW0Ex)

Version: 1.40, Kích thước: 5.45M

2014-12-19TẢI
màn hình cảm ứng Phần mềm

Version: 1.2.1.5, Kích thước: 3.7M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-10-09TẢI
Intel Platform Driver Installer

Version: 3.1_WW36_Non_OBL, Kích thước: 13.79M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-10-09TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.10.3910, Kích thước: 69.44M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-10-09TẢI
Intel Platform Driver Installer

Version: 3.1_WW31_TSB, Kích thước: 13.46M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-08-15TẢI
màn hình cảm ứng Phần mềm

Version: 1.2.1.1, Kích thước: 3.7M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-08-15TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 15.33.25.3740, Kích thước: 69.19M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-08-15TẢI
Kionix 3D Acceleration điều khiển

Version: 1.0.13.20, Kích thước: 5.52M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-10-09TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 3007.2.0702.2014, Kích thước: 34.5M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-10-09TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.00.0039, Kích thước: 10.34M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-03-10TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.5.0.0_32, Kích thước: 10.71M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-10-09TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 1.0.52.40714.L, Kích thước: 8.9M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-10-09TẢI
Intel SecInstaller

Version: 1.0.0.1064, Kích thước: 36.45M

Cửa sổ 8.1 (32bit)2014-10-09TẢI
Toshiba bắt đầu

Version: 1.1.0.0, Kích thước: 2.79M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-05-05TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *