Toshiba Portege Z20T-B máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Driver, Phần mềm


Toshiba Portege Z20T-B Laptop

Tải về Toshiba Portege Z20T-B Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 11.0.0.1153
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1525.1443
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1524.1353
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1512.0771
Cửa sổ 8.1 64bit11 / 11 / 2015Tải về
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1433.02
Cửa sổ 7 32bit25 / 06 / 2015Tải về
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1440.02HF1
Cửa sổ 7 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1440.02HF1
Cửa sổ 7 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1440.02HF1
Windows Vista 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1440.02HF1
Windows Vista 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1440.02HF1
Windows XP20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Bluetooth kết
Version: 4.3.04
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 64bit05 / 02 / 2015Tải về
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 32bit05 / 02 / 2015Tải về
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 64bit26 / 02 / 2015Tải về
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 32bit26 / 02 / 2015Tải về
Realtek Card Reader khiển
Version: 10.0.10125.21277
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21260
Cửa sổ 7 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21260
Cửa sổ 7 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21260
Cửa sổ 8.1 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21260
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Chipset Utility Intel
Version: 10.1.1.7
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 7 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 7 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 8.1 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Toshiba DTS Studio Sound
Version: 1.2.41.0
Cửa sổ 10 32bit Upgrade14 / 04 / 2016Tải về
Toshiba DTS Studio Sound
Version: 1.2.41.0
Cửa sổ 10 64bit Upgrade14 / 04 / 2016Tải về
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.41.0
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.18.0
Cửa sổ 8.1 32bit24 / 06 / 2015Tải về
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.18.0
Cửa sổ 8.1 64bit24 / 06 / 2015Tải về
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.18.0
Cửa sổ 7 32bit20 / 04 / 2015Tải về
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.18.0
Cửa sổ 7 64bit20 / 04 / 2015Tải về
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.18.0
Windows Vista 32bit20 / 04 / 2015Tải về
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.18.0
Windows Vista 64bit20 / 04 / 2015Tải về
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.18.0
Windows XP20 / 04 / 2015Tải về
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.15.4256
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.14.4112
Cửa sổ 8.1 64bit24 / 06 / 2015Tải về
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.14.4112
Cửa sổ 7 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.14.4112
Cửa sổ 7 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.14.4112
Windows Vista 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.14.4112
Windows Vista 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.14.4112
Windows XP20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 2.0.1.0_C
Cửa sổ 10 64bit Upgrade14 / 04 / 2016Tải về
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.2.7.0
Cửa sổ 8.1 64bit20 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Eco Utility
Version: 3.0.0.0006
Cửa sổ 10 32bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Toshiba Eco Utility
Version: 3.0.0.0006
Cửa sổ 10 64bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Toshiba Eco Utility
Version: 3.0.1.0003
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.11.0002
Cửa sổ 7 64bit27 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.11.0002
Cửa sổ 7 32bit27 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Eco Utility
Version: 2.5.6.0002
Cửa sổ 8.1 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Eco Utility
Version: 2.5.6.0002
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 4.0.4.1
Cửa sổ 7 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 4.0.4.1
Cửa sổ 7 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 4.0.4.1
Windows Vista 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 4.0.4.1
Windows Vista 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 4.0.4.1
Windows XP20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 7 64bit05 / 02 / 2015Tải về
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.15
Cửa sổ 7 32bit05 / 02 / 2015Tải về
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 64bit11 / 11 / 2015Tải về
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.13.2.0.1_wCAT
Cửa sổ 7 64bit17 / 09 / 2015Tải về
Driver Intel LAN
Version: IN201C00103BAW2C
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Driver Intel LAN
Version: 19.5.0
Cửa sổ 7 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Driver Intel LAN
Version: 19.5.0
Cửa sổ 7 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Driver Intel LAN
Version: 19.5.0
Cửa sổ 8.1 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Driver Intel LAN
Version: 19.5.0
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 8.1 64bit28 / 04 / 2016Tải về
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 7 32bit28 / 04 / 2016Tải về
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 7 64bit28 / 04 / 2016Tải về
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.14.4316.0602
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-26_wMSI
Cửa sổ 7 64bit05 / 02 / 2015Tải về
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-26_wMSI
Cửa sổ 7 32bit05 / 02 / 2015Tải về
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.02.00.6400
Cửa sổ 10 64bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.02.00.3200
Cửa sổ 10 32bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.04.00.6400
Cửa sổ 8.1 64bit29 / 03 / 2016Tải về
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.01.01.6402
Cửa sổ 7 64bit29 / 03 / 2016Tải về
Toshiba Health Monitor PC
Version: 5.01.02.6400
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.01.01.3202
Cửa sổ 7 32bit27 / 01 / 2015Tải về
Tiện ích Password Toshiba
Version: 9.01.00.03
Cửa sổ 10 32bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Tiện ích Password Toshiba
Version: 9.01.00.03
Cửa sổ 10 64bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Tiện ích Password Toshiba
Version: 9.01.00.03
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.03.04.02
Cửa sổ 8 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.03.04.02
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Microsoft PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 64bit05 / 02 / 2015Tải về
Microsoft PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 32bit05 / 02 / 2015Tải về
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 14.5.0.1081
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Toshiba Registry vá
Version: 1.7
Cửa sổ 7 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Registry vá
Version: 1.7
Cửa sổ 7 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Registry vá
Version: 1.4
Cửa sổ 8.1 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Registry vá
Version: 1.4
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 3.1.2.0
Cửa sổ 10 64bit22 / 12 / 2015Tải về
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.15
Cửa sổ 7 32bit22 / 12 / 2015Tải về
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.15
Cửa sổ 7 64bit22 / 12 / 2015Tải về
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.16.0
Cửa sổ 8 32bit22 / 12 / 2015Tải về
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.16.0
Cửa sổ 8 64bit22 / 12 / 2015Tải về
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.16.0
Cửa sổ 8.1 32bit22 / 12 / 2015Tải về
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.16.0
Cửa sổ 8.1 64bit22 / 12 / 2015Tải về
Driver Conexant Sound
Version: 8.66.6.52
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.57.53
Cửa sổ 7 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.57.53
Cửa sổ 7 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.57.53
Cửa sổ 8 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.57.53
Cửa sổ 8 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.57.53
Cửa sổ 8.1 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.57.53
Cửa sổ 8.1 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba TEMPRO
Version: 4.9.1_150810
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Toshiba TEMPRO
Version: 3.3.3
Cửa sổ 7 64bit17 / 09 / 2015Tải về
Toshiba TEMPRO
Version: 4.6.0_140811
Cửa sổ 8.1 64bit20 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Tablet mã truy Logon Utility
Version: 4.01.01.6402
Cửa sổ 8 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Tablet mã truy Logon Utility
Version: 4.01.01.6402
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Tablet Easy Control
Version: 1.7.1.64
Cửa sổ 7 64bit05 / 02 / 2015Tải về
Toshiba Tablet Easy Control
Version: 1.7.1.32
Cửa sổ 7 32bit05 / 02 / 2015Tải về
Toshiba Access Code Logon Utility
Version: 4.01.02.6401
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Toshiba Access Code Logon Utility
Version: 3.3.1.00
Cửa sổ 7 32bit27 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Audio Enhancement
Version: 3.0.0.9
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.08.0002
Cửa sổ 10 32bit Upgrade12 / 04 / 2016Tải về
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.08.0002
Cửa sổ 10 64bit Upgrade12 / 04 / 2016Tải về
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.06.0003
Cửa sổ 7 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.06.0003
Cửa sổ 7 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.06.0003
Windows Vista 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.06.0003
Windows Vista 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.06.0003
Windows XP20 / 04 / 2015Tải về
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.15.4
Cửa sổ 10 32bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.15.4
Cửa sổ 10 64bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.9.7
Cửa sổ 8.1 32bit23 / 01 / 2015Tải về
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.9.7
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.04.64
Cửa sổ 7 64bit05 / 02 / 2015Tải về
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.04.0
Cửa sổ 7 32bit05 / 02 / 2015Tải về
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.3.00.8003
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.02.7000
Cửa sổ 7 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.02.7000
Cửa sổ 7 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.02.7000
Windows Vista 32bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.02.7000
Windows Vista 64bit20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.02.7000
Windows XP20 / 04 / 2015Tải về
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.02.7000
Cửa sổ 8 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.02.7000
Cửa sổ 8.1 64bit23 / 01 / 2015Tải về
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.01.0002
Cửa sổ 10 32bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.01.0002
Cửa sổ 10 64bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 2.00.0005
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0047
Cửa sổ 8.1 64bit20 / 01 / 2015Tải về
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 3.0.6.1
Cửa sổ 10 32bit Upgrade14 / 04 / 2016Tải về
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 3.0.6.1
Cửa sổ 10 64bit Upgrade14 / 04 / 2016Tải về
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.12.32002
Cửa sổ 10 32bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.12.32002
Cửa sổ 10 64bit Upgrade13 / 04 / 2016Tải về
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 3.0.3.0
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.8.32002
Cửa sổ 8.1 64bit03 / 02 / 2015Tải về
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 10.x0.303.105
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: v8.x6.303.210
Cửa sổ 7 32bit27 / 02 / 2015Tải về
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: v8.x6.303.210
Cửa sổ 7 64bit27 / 02 / 2015Tải về
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: v8.x6.303.210
Cửa sổ 8.1 64bit27 / 02 / 2015Tải về
Toshiba TruNote
Version: 1.0.1
Cửa sổ 10 64bit25 / 11 / 2015Tải về
Toshiba TruNote
Version: 2.5.1.20
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
TruNote
Version: 1.0.1.0
hệ điều hành độc lập30 / 04 / 2015Tải về
Driver Intel USB
Version: 3.0.2.54
Cửa sổ 7 64bit05 / 02 / 2015Tải về
Driver Intel USB
Version: 3.0.2.54
Cửa sổ 7 32bit05 / 02 / 2015Tải về
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.19.6401
Cửa sổ 7 32bit25 / 06 / 2015Tải về
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.19.6401
Cửa sổ 7 64bit25 / 06 / 2015Tải về
Wacom Digitizer điều khiển
Version: 7.3.1-6
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Wacom Digitizer điều khiển
Version: 7.2.1-16
Cửa sổ 8.1 64bit20 / 02 / 2015Tải về
Wacom Digitizer điều khiển
Version: 7.2.1-16
Cửa sổ 7 64bit05 / 02 / 2015Tải về
Wacom Digitizer điều khiển
Version: 7.2.1-16
Cửa sổ 7 32bit05 / 02 / 2015Tải về
Intel Wireless Display
Version: 6.0.57.0
Cửa sổ 7 64bit27 / 06 / 2016Tải về
Intel Wireless Display
Version: 6.0.57.0
Cửa sổ 10 64bit07 / 04 / 2016Tải về
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 7 64bit25 / 06 / 2015Tải về
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 7 32bit25 / 06 / 2015Tải về
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 8.1 64bit24 / 06 / 2015Tải về
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 32bit15 / 02 / 2016Tải về
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 64bit15 / 02 / 2016Tải về
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 64bit15 / 02 / 2016Tải về
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 18.20.0.9
Cửa sổ 10 64bit18 / 11 / 2015Tải về
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.13.2.2.1_wCAT
Cửa sổ 7 32bit25 / 06 / 2015Tải về
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.13.2.2.1_wCAT
Cửa sổ 7 64bit25 / 06 / 2015Tải về
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.13.2.2.1_wCAT
Cửa sổ 8.1 64bit25 / 06 / 2015Tải về
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.13.2.2.1_wCAT
Cửa sổ 8.1 64bit24 / 06 / 2015Tải về