Toshiba Portege Z30T-A máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Satellite Z30T-A máy tính xách tay

Tải về Toshiba Portege Z30T-A Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và cập nhật.

Hệ thống hoạt động:

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba .Windows 10 Nâng cấp trình điều khiển
Version: 1.0
hệ điều hành độc lập01 / 10 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 4.20-WIN (ECB1.40)
hệ điều hành độc lập09 / 10 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1416_01_TSB
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.15
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1512.0771
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1434.02
Cửa sổ 7 - 32bit09 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1434.02
Cửa sổ 7 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.15
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 01 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.15
Cửa sổ 7 - 32bit29 / 12 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1326b
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 02 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.21232
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.21232
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.21234
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21249
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.37.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit24 / 04 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.45.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12 cho x64
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3412
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3412
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.3278
Cửa sổ 7 - 32bit01 / 04 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3345
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.18.10.3293
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.2.10.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.2.74.0_32
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.2.64
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.4.1.6404
Cửa sổ 8.1 - 64bit24 / 04 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.7.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 4.0.2.1
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.08.64401
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.08.32401
Cửa sổ 7 - 32bit02 / 07 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.03.64402
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Samsung Firmware Update
Version: 10_RC_P1
Cửa sổ 7 - 32bit29 / 05 / 15TẢI
Samsung Firmware Update
Version: 10_RC_P1
Cửa sổ 7 - 64bit29 / 05 / 15TẢI
Samsung Firmware Update
Version: 10_RC_P1
Cửa sổ 8 - 32bit29 / 05 / 15TẢI
Samsung Firmware Update
Version: 10_RC_P1
Cửa sổ 8 - 64bit29 / 05 / 15TẢI
Samsung Firmware Update
Version: 10_RC_P1
Cửa sổ 8 - Nâng cấp29 / 05 / 15TẢI
Samsung Firmware Update
Version: 10_RC_P1
Cửa sổ 8.1 - 32bit29 / 05 / 15TẢI
Samsung Firmware Update
Version: 10_RC_P1
Cửa sổ 8.1 - 64bit29 / 05 / 15TẢI
Samsung Firmware Update
Version: 10_RC_P1
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật29 / 05 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.02.03
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.02.03
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.02.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.0003.001
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.1.3
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 05 / 14TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.15
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 05 / 14TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Intel NFC bộ phần mềm
Version: 6.5.7
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Intel NFC bộ phần mềm
Version: 6.5.2.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Intel NFC bộ phần mềm
Version: 6.5.9.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.13.2.0.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 32bit18 / 09 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.13.2.0.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Công nghệ Intel thông minh Connect
Version: 4.2.40.2439
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Công nghệ Intel thông minh Connect
Version: 4.2.40.2439
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Công nghệ Intel thông minh Connect
Version: 4.2.40.2439
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Công nghệ Intel thông minh Connect
Version: 4.2.41.2710
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Driver Intel LAN
Version: 18.5.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: 19,0,1
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 7 - 32bit20 / 05 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 7 - 64bit20 / 05 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 3.8.1309.3948
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 3.8.1309.3948
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-23_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-24_wMSI
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.8.1.6400
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.10.1.6400
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.03.3200
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.03.00.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Microsoft PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
Version: 3.0.0.1059
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
Version: 3.0.0.1059
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
Version: 3.0.0.1059
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.8.3.1000
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.9.0.1001
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.7
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.6
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.1
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.13
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Sierra Wireless Skylight
Version: 6.0.4230.8402
Cửa sổ 7 - 32bit19 / 10 / 15TẢI
Sierra Wireless Skylight
Version: 6.0.4230.8402
Cửa sổ 7 - 64bit19 / 10 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.222GS
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.225GS
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.222GS
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7041
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7195
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.5.1_140811
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 3.3.3
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Infineon TPM Device
Version: 4.03.3137.00
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.04.0001
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 2.00.00.01
Cửa sổ 8.1 - 64bit19 / 01 / 15TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.04.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.00.64
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.02.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Places
Version: 2.0.0.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.1.02.55065006
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0033
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.1.32003
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x0.303.446
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x0.303.446
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x0.303.446
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Infineon Trusted Platform Module
Version: 4.3.200.3390
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Infineon Trusted Platform Module
Version: 4.03.3137.00
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Cmedia USB Audio Driver
Version: 1.00.0003
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Driver Intel USB
Version: 3.0.2.54
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Driver Intel USB
Version: 2.5.0.19
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.19.6401
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.12.3201
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Intel Wireless Display
Version: V6.0.40.0
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Intel Wireless Display
Version: 4.2.28.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.270.0.s3264
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.0.5.8.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.263.0.b3264
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.276.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI