Toshiba Satellite C640 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Nâng cấp driver, tiện ích


Toshiba Satellite C640 Laptop

Tải về Toshiba Satellite C640 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba Assist Utility
Version: 4.02.02
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Toshiba Assist Utility
Version: 4.01.00
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1.0.1.3
Cửa sổ 8 - Nâng cấp11 / 12 / 12TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1.0.7
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 8 - Nâng cấp26 / 02 / 15TẢI
Ban Bulletin Toshiba
Version: 2.1.21
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Ban Bulletin Toshiba
Version: 2.1.10
Cửa sổ 7 - 64bit01 / 08 / 11TẢI
Ban Bulletin Toshiba
Version: 2.1.10
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Toshiba Bulletin Board Assistant
Version: 2.1.0.8
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Bulletin Board Assistant
Version: 1.7.0.2
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Bulletin Board Assistant
Version: 2.1.0.7
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Toshiba Bulletin Board Assistant
Version: 1.7.0.1
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Toshiba Bulletin Board Assistant
Version: 1.7.0.1
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 11 / 10TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.1.7600.30124
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.1.7600.30124
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.2.0.1021
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.1.1.1024
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 8.0.37
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 8.0.28
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 11 / 10TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4144
Cửa sổ 7 - 64bit01 / 04 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4144
Cửa sổ 7 - 32bit01 / 04 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.546
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
AMD Display Driver
Version: 8.982.7
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.783.3.1
Cửa sổ 7 - 64bit01 / 08 / 11TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 8.15.10.2353
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 8.15.10.2189
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 3.1.8
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 3.1.3
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 01 / 11TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.6
Cửa sổ 8 - Nâng cấp29 / 05 / 13TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.8
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.6
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.7
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.6
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 01 / 11TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 3.1.0.2
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 2.1.0.1
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 2.0.0.14
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 7.01.85.1216
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 04 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 7.01.85.1216
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 04 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 7.0.0.1144
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 6.0.40.1215
Cửa sổ 7 - 64bit24 / 02 / 11TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 1.0.1.42
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 1.0.0.36
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Toshiba Truyền thông điều khiển
Version: 1.1.88.1
Cửa sổ 8 - Nâng cấp11 / 12 / 12TẢI
Dịch vụ nVidia NVIDIA Guard
Version: 1.30
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 03 / 13TẢI
Dịch vụ nVidia NVIDIA Guard
Version: 1.30
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 03 / 13TẢI
Dịch vụ nVidia NVIDIA Guard
Version: 1.30
Cửa sổ 8 - 32bit21 / 03 / 13TẢI
Dịch vụ nVidia NVIDIA Guard
Version: 1.30
Cửa sổ 8 - 64bit21 / 03 / 13TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-14
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-11
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Thông tin sản phẩm trực tuyến Toshiba
Version: 4.01.0000
Cửa sổ 7 - 64bit01 / 08 / 11TẢI
Thông tin sản phẩm trực tuyến Toshiba
Version: 4.01.0000
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Microsoft PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 11 / 10TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 11.5.2.1001
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 10.1.0.1008
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 9.6.3.1001
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Toshiba Phục hồi vá
Version: 1.01.00
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 01 / 11TẢI
Toshiba ReelTime
Version: 1.7.23
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba ReelTime
Version: 1.7.17.0
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Toshiba ReelTime
Version: 1.6.06.0
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 01 / 11TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Nghị quyết Toshiba + Plug-in
Version: 1.2.2
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.4.4
Cửa sổ 8 - Nâng cấp26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 32bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 64bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP MCE24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP Tablet Edition24 / 02 / 15TẢI
Driver ATI Sound
Version: 7.11.0.7710
Cửa sổ 7 - 64bit01 / 08 / 11TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.54.1.0
Cửa sổ 7 - 64bit01 / 08 / 11TẢI
Driver nVidia Sound
Version: 1.2.18.0
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.54.4.53
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 4.128.0.66
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.1.0.2
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 2.1.0.1
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 2.0.0.7
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 01 / 11TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.00.6626.03
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Toshiba Places Biểu tượng Utility
Version: 1.1.1.4
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 07 / 12TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0013
Cửa sổ 8 - Nâng cấp11 / 12 / 12TẢI
Toshiba Trợ Upgrade
Version: 3.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp17 / 12 / 13TẢI
Toshiba Trợ Upgrade
Version: 1.1
Cửa sổ 8 - Nâng cấp17 / 12 / 13TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 16.2.10.5
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 15.0.8.1
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 15.0.8.1
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Công nghệ Intel Turbo Boost
Version: 1.2.0.1002
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 11TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.6.0130.320205
Cửa sổ 8 - Nâng cấp03 / 06 / 13TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.6.0130.640205
Cửa sổ 8 - Nâng cấp03 / 06 / 13TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.5.4.64
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.3.20_64
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 01 / 11TẢI
Toshiba Sound ảo
Version: 1.0.2.5
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
lái Toshiba Webcam
Version: 2.0.3.38
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
lái Toshiba Webcam
Version: 2.0.0.19
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
lái Toshiba Webcam
Version: 1.1.1.16
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 01 / 11TẢI
Toshiba Wireless LAN Chỉ số
Version: 1.0.3
Cửa sổ 7 - 64bit01 / 08 / 11TẢI
Toshiba Wireless LAN Chỉ số
Version: 1.0.3
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 06 / 11TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 14.1.1.3.1
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 10 / 15TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2007.3.0809
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.75
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI