Toshiba Satellite L40D máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Satellite L40D Laptop

Tải về Toshiba Satellite L40D Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành: Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Tiện ích điện Setting

Version: 1.00.00, Kích thước: 4.19M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2016-01-13TẢI
Hỗ trợ Công cụ trực tuyến

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.11M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2016-01-13TẢI
Hỗ trợ điều khiển Toshiba

Version: 1.51.81.2C, Kích thước: 11.34M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2016-01-11TẢI
Toshiba HDD Accelerator Utility

Version: 2.0.0001-0059, Kích thước: 7.54M

Cửa sổ 8 (64bit)2016-01-11TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Atheros Wireless LAN Driver

Version: 10.0.0.326.0.e64_wCAT_wINF, Kích thước: 54.44M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-22TẢI
Tiện ích hỗ trợ driver

Version: 2.51.10.1C, Kích thước: 11.43M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-21TẢI
Driver Realtek LAN

Version: 10.001.505.2015, Kích thước: 14.67M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-21TẢI
DTS Sound / DTS Studio Sound

Version: 1.02.4100, Kích thước: 9.44M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-20TẢI
DTS Sound / DTS Studio Sound

Version: 1.02.4100, Kích thước: 9.44M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-20TẢI
AMD Display Driver

Version: 15.20.1040-150608a-185302C-Toshiba, Kích thước: 419.96M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-20TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 2.0.12.32002, Kích thước: 13.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: V9.01.00.03, Kích thước: 20.78M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.01, Kích thước: 24.57M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.15.4, Kích thước: 43.56M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 3.0.0.0006, Kích thước: 52.52M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Sync Tiện ích

Version: v2.0.3092, Kích thước: 39.3M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-05TẢI
Synaptics Touch Pad điều khiển

Version: 19.0.10.0, Kích thước: 168.06M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-07-31TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 10.0.1.0, Kích thước: 9.94M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
Atheros Wireless LAN Driver

Version: 10.0.0.318.s64_wCAT_wINF, Kích thước: 48.11M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.04, Kích thước: 24.73M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 4.02.00.6400, Kích thước: 22.06M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: V1.03.08.0002, Kích thước: 13.78M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.5.0, Kích thước: 60.48M

2015-07-31TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.4.2, Kích thước: 60.02M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Không Đỉnh phím Shift vá

Version: 1.0.3, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-23TẢI
Hướng dẫn Tải ứng dụng Toshiba của người sử dụng

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.51M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-30TẢI
Hỗ trợ Công cụ trực tuyến

Version: 1.00.01, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2016-01-18TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player

Version: V1.0.5.214, Kích thước: 170.33M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-03-27TẢI
Điều khiển hệ thống TOSHIBA

Version: 1.00.0032, Kích thước: 10.35M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.00.0020, Kích thước: 10.32M

Cửa sổ 8 (64bit)2014-05-14TẢI
Toshiba Audio Enhancement

Version: 2.0.15.4, Kích thước: 4.55M

Cửa sổ 8 (64bit)2014-05-14TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 1.00.0007.32003, Kích thước: 16.08M

Cửa sổ 8 (64bit)2014-05-14TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.00.6630.03, Kích thước:

Cửa sổ 8 (64bit)2014-05-14TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.5.6, Kích thước: 4.37M

Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-14TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.1.12.0, Kích thước: 40.85M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-14TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player

Version: 1.0.5.207, Kích thước: 171.88M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-03-02TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player

Version: 1.0.5.130, Kích thước: 88.82M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-03-02TẢI
Trạm dịch vụ TOSHIBA

Version: 2.6.8, Kích thước:

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-03-02TẢI
Trạm dịch vụ TOSHIBA

Version: 2.6.8, Kích thước: 4.64M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-06-09TẢI
Tiện ích hiển thị TOSHIBA

Version:, Kích thước: 40.8M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-03-26TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: 1.02.01.0007, Kích thước: 21.55M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.0002.01, Kích thước: 40.47M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
TOSHIBA Resolution + Plug-in cho Windows Media Player

Version: 1.2.8.0, Kích thước: 15.22M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
Atheros Wireless LAN Driver

Version: 10.0.0.263, Kích thước: 37.45M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
Tiện ích hiển thị TOSHIBA

Version: v1.1.7.0, Kích thước: 40.81M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-03-10TẢI
TOSHIBA sinh thái Utility

Version: 2.2.0.6404, Kích thước: 25.37M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 3.0.01.55004008, Kích thước: 16.27M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-02-19TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 2.0.9, Kích thước: 58.88M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-02-19TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 1.9.06.6401, Kích thước: 28.67M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-02-19TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.0.8.6401, Kích thước: 25.1M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-02-19TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.0001.00, Kích thước: 40.96M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-02-19TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 3.1.02.55065006, Kích thước: 16.23M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: V1.02.01.0001, Kích thước: 21.53M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-02-19TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 1.1.2.32001, Kích thước: 13.8M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-06-09TẢI
Atheros Wireless LAN Driver

Version: 10.0.0.3.0.b3264_woCAT, Kích thước: 38.91M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-02-19TẢI
TOSHIBA Blu-ray Disc Player

Version: V1.0.5.175_A, Kích thước: 102.95M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 2012.3.0913.2013_Logo, Kích thước: 68.55M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-02TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: 1.01.02.0005, Kích thước: 21.51M

Cửa sổ 8 (64bit)2014-02-19TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.0.3.6403, Kích thước: 25.03M

Cửa sổ 8 (64bit)2014-02-19TẢI
Toshiba Desktop Assist vá

Version: 2.00.00.01, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-11-02TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 2012.2.827.2013_Logo, Kích thước: 68.53M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-03-10TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển

Version: 17.0.6.2, Kích thước: 141.67M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-02TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 2012.1.0712.2013_Logo, Kích thước: 68.54M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
AMD Display Driver

Version: 13.152_130830a-161907C-Toshiba, Kích thước: 290.41M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-11-21TẢI
ATI HDMI Audio Driver

Version: 9.0.0.9902, Kích thước: 92.19M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-11-21TẢI
Genesys logic Card Reader

Version: 4.3.0.8, Kích thước: 11.89M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-10-17TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 2.0.0.9C, Kích thước: 13.44M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-03-10TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.263.0.e3264_wCAT_wINF, Kích thước: 37.5M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-02TẢI
Toshiba BookPlace

Version: 1.0.0.2459, Kích thước: 30.05M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-05-21TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7016, Kích thước: 191.97M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-11-21TẢI
Toshiba Tiện ích Hỗ trợ Thẻ

Version: 1.51.81.1C, Kích thước: 10.1M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-03-10TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 8.0.1.232, Kích thước: 8.45M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-02TẢI
Driver Realtek LAN

Version: 8.019.0726.2013 (Logo), Kích thước: 7.89M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-03-10TẢI
Genesys logic Card Reader

Version: 4.3.0.7, Kích thước: 11.87M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-03-10TẢI
DTS Sound / DTS Studio Sound

Version: 1.1.27.0, Kích thước: 8.13M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-03-10TẢI
Toshiba bắt đầu

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.52M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-03-10TẢI
AMD USB Driver Lọc

Version: 2.0.10.273, Kích thước:

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-11-21TẢI
Toshiba BookPlace

Version: 3.3.9661, Kích thước: 140.64M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-07-09TẢI
Toshiba App Nơi

Version: 1.0.6.3, Kích thước: 2.4M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-12-02TẢI
Nghị quyết Toshiba + Plug-in cho Windows Media Player

Version: 1.2.5.03, Kích thước: 14.69M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI
Synaptics Touch Pad điều khiển

Version: 17.0.4.1, Kích thước: 141.41M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-08-05TẢI
AMD USB Driver Lọc

Version: 2.0.10.273-130101a-151410E-Toshiba_W8, Kích thước: 43.87M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-23TẢI
Genesys logic Card Reader

Version: 4.3.0.4, Kích thước: 10.56M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-23TẢI
DTS Sound / DTS Studio Sound

Version: 1.00.0062, Kích thước: 7.96M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-23TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 2.0.0.6C, Kích thước: 13.39M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-23TẢI
AMD Display Driver

Version: 13.15_130709a-158804E-Toshiba, Kích thước: 281.81M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-08-02TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.6865, Kích thước: 131.22M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-23TẢI
ATI HDMI Audio Driver

Version: 8.0.0.8811, Kích thước: 31.06M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-23TẢI
AMD AHCI driver

Version: 1.3.1.68, Kích thước: 44.37M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI
Toshiba Tiện ích Hỗ trợ Thẻ

Version: 1.51.8.2C, Kích thước: 10.04M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-23TẢI
Driver Realtek LAN

Version: 8.10.1226.2012, Kích thước: 7.84M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-23TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.247.0.e3264_wCAT_wINF, Kích thước: 33.83M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-23TẢI
Toshiba bắt đầu

Version: 0.262.11.408, Kích thước: 34.17M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.00.6629.07, Kích thước: 38.54M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI
Genesys logic Card Reader driver

Version: 4.3.0.3, Kích thước:

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển

Version: 16.4.2.0, Kích thước: 129.86M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 2.00.0021L_130314, Kích thước: 25.91M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.239.0.e3264_wCAT_wINF, Kích thước: 33.84M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI
AMD Display Driver

Version: 12.102.1.3_130406a1-155656C-Toshiba, Kích thước:

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI
AMD Display Driver

Version: 12.102.1_130312a-155273C-Toshiba, Kích thước:

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 2.0.8.1, Kích thước:

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-23TẢI