Toshiba Satellite L55W máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Satellite L55t Laptop

Tải về Toshiba Satellite L55W Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành: Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Hướng dẫn TOSHIBA của người sử dụng

Version: 1.00.03, Kích thước: 4.48M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-02-29TẢI
Tiện ích điện Setting

Version: 1.0.0.1, Kích thước: 4.14M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 3.0.7.1, Kích thước: 44.29M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.16.0, Kích thước: 4.74M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-04-03TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 3.0.4.0001, Kích thước: 52.44M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-04-03TẢI
Không Đỉnh phím Shift vá

Version: 1.0.3, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2016-02-29TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 2.02.0002.02, Kích thước: 19.55M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-03-23TẢI
Tiện ích điện Setting

Version: 1.00.00, Kích thước: 4.19M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2016-03-23TẢI
Bluetooth kết

Version: 4.3.03, Kích thước: 16.14M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-01-13TẢI
Hướng dẫn ứng dụng Toshiba của người sử dụng

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.51M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-03-11TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 20.19.15.4300, Kích thước: 174.11M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển

Version: 19.0.16.3, Kích thước: 171.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.15.4268, Kích thước: 173.33M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
nơi ứng dụng Toshiba

Version: 4.13.22, Kích thước: 34.72M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN

Version: 7.35.333.0, Kích thước: 67.52M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Intel Wireless Display

Version: 6.0.44.0, Kích thước: 108.5M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-02-24TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 2023.17.731.2015, Kích thước: 121.32M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 18.20.0.9.s64_wCAT, Kích thước: 109.45M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.16.0, Kích thước: 4.74M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 8 (32-bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 10 (32-bit)
2015-12-17TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 3.0.6.1, Kích thước: 44.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-02-05TẢI
Toshiba Audio Enhancement

Version: 3.0.2.0, Kích thước: 4.45M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
BIOS phiên bản 5.10 cho vệ tinh L50W-C / P50W-C (PSLRA * / PSPVJ *)

Version: 5.10, Kích thước: 21.61M

2015-11-05TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 18.20.0.9_wCAT, Kích thước: 366.65M

Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 10 (32-bit)
2015-10-23TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 2023.17.731.2015, Kích thước: 33.24M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-22TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 2.0.12.32002, Kích thước: 13.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.01, Kích thước: 24.57M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.15.4, Kích thước: 43.56M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: V9.01.00.03, Kích thước: 20.78M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 3.0.0.0006, Kích thước: 52.52M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 11.0.0.1153 [MEI110011531C], Kích thước: 73.8M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.15.4268, Kích thước: 178.1M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-24TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 4.17.000, Kích thước: 16.11M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.15.4256, Kích thước: 177.6M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-24TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 11.0.0.1153, Kích thước: 62.85M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.15.4256, Kích thước: 177.6M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 11.0.0.1158, Kích thước: 62.87M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Toshiba bắt đầu

Version: 2.0.0.0, Kích thước: 3.58M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-01-18TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 17.1.1524.1353, Kích thước: 6.23M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 17.1.1527.1534, Kích thước: 6.05M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 2023.14.615.2015, Kích thước: 92.51M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
Intel Wireless Display

Version: 6.0.40.0 [SCCM], Kích thước: 117.0M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-25TẢI
Bluetooth kết

Version: 4.3.04, Kích thước: 16.13M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
BIOS phiên bản 5.00 cho vệ tinh L50W-C / P50W-C (PSLRA * / PSPVJ *)

Version: 5.00, Kích thước: 14.06M

2015-08-10TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 12.0.1.653, Kích thước: 20.85M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 4.16.000, Kích thước: 16.07M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-06TẢI
Driver Realtek LAN

Version: 8.37.1119.2014, Kích thước: 7.97M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-06TẢI
Realtek Card Reader

Version: 6.3.9600.29086, Kích thước: 10.55M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-06TẢI
NVIDIA Display Driver

Version: V9.18.13.4728, Kích thước: 383.24M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-07TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7482, Kích thước: 194.91M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-06TẢI
Intel PROSet

Version: 17.16.0.0.s64_wCAT, Kích thước: 105.6M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-05TẢI
Intel PROSet

Version: 17.13.11.0.s64_wCAT, Kích thước: 101.09M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-05TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 13.6.0.1002, Kích thước: 13.52M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-05TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 10.0.31.1000, Kích thước: 101.73M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-04TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 10.0.31.1000, Kích thước: 101.73M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-04TẢI
Intel động đàn Khung điều khiển nhiệt

Version: 8.0.10101.101, Kích thước: 16.37M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-04TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 10.0.22, Kích thước: 4.74M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-04TẢI
Chroma Tune cho Toshiba

Version: 2.06.7, Kích thước: 57.17M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 4.16.000, Kích thước: 16.07M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
Chroma Tune cho Toshiba

Version: 2.05.12, Kích thước: 57.12M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-10-28TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN

Version: 6.30.223.259, Kích thước: 26.38M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-10-28TẢI
Toshiba Sync Tiện ích

Version: v2.0.3092, Kích thước: 39.3M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-05TẢI
Toshiba bắt đầu

Version: 1.2.0.0, Kích thước: 3.57M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 18.11.0.8.s64_wCAT, Kích thước: 109.18M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 14.5.0.1081, Kích thước: 13.55M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển

Version: 19.0.14.31, Kích thước: 170.12M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 2.0.1.0_B, Kích thước: 35.87M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 3.0.1.0003, Kích thước: 52.52M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Tiện ích Capture

Version: 1.00.00.0002, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Toshiba của tôi

Version: 2.2.20.0, Kích thước: 11.22M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 11.0.0.1153, Kích thước: 62.84M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-07-31TẢI
Realtek Card Reader

Version: 10.0.10130.29089, Kích thước: 14.4M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.14.4112, Kích thước: 120.22M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-03TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7548, Kích thước: 216.68M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 17.1.1524.1353, Kích thước: 6.23M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-07-31TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 17.1.1525.1443, Kích thước: 6.02M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-07-31TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 3.0.0.6, Kích thước: 44.1M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 10.1.1.7, Kích thước: 4.85M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 2023.10.415.2015, Kích thước: 92.43M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
DTS Sound / DTS Studio Sound

Version: 1.02.4100, Kích thước: 9.42M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Trình điều khiển Lọc Realtek Bluetooth

Version: 12.35.2015.0602, Kích thước: 86.72M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-03-23TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 18.11.0.8.s64_wCAT, Kích thước: 109.18M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 2.00.0005, Kích thước: 11.79M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Intel động đàn Khung điều khiển nhiệt

Version: 8.1.10600.147, Kích thước: 20.78M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-23TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.04, Kích thước: 24.73M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 4.02.00.6400, Kích thước: 22.06M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: V1.03.08.0002, Kích thước: 13.78M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.5.0, Kích thước: 60.48M

2015-07-31TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.4.2, Kích thước: 60.02M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Trình điều khiển Lọc Realtek Bluetooth

Version: 12.35.2015.0401, Kích thước: 86.93M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
DTS Sound / DTS Studio Sound

Version: 1.02.3600, Kích thước: 9.35M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 2023.8.313.2015, Kích thước: 91.54M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.2.14.0, Kích thước: 42.6M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 17.16.0.4.s64_wCAT, Kích thước: 26.16M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Toshiba Audio Enhancement

Version: 3.0.0.9, Kích thước: 4.41M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.5.8.0002, Kích thước: 50.21M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-11-02TẢI
Tiện ích điện Setting

Version: 1.0.0.1, Kích thước: 4.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2016-03-23TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 17.16.0.4 [SCCM] _wCAT, Kích thước: 120.9M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-04-13TẢI
Intel PROSet

Version: 17.16.0.4, Kích thước: 196.94M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-04-13TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.14, Kích thước: 4.71M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-11TẢI
Toshiba Cài đặt Trợ giúp

Version: 1.0, Kích thước: 3.33M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2016-03-23TẢI
Hướng dẫn Tải ứng dụng Toshiba của người sử dụng

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.51M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-30TẢI
Toshiba của tôi

Version: 2.2.1.14, Kích thước: 11.22M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Hỗ trợ Công cụ trực tuyến

Version: 1.00.01, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-03-23TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 12.0.0.9050, Kích thước: 16.39M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.5.7.0004, Kích thước: 50.21M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-04-02TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN

Version: 6.30.223.227, Kích thước: 26.14M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Toshiba Audio Enhancement

Version: 3.0.0.6, Kích thước: 4.41M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Chroma Tune cho Toshiba

Version: 2.05.012, Kích thước: 57.11M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-25TẢI
Trình điều khiển Lọc Realtek Bluetooth

Version: 2.3.35.3, Kích thước: 82.05M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.00.0052, Kích thước: 12.87M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-11-02TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 17.13.11.5.s64_wCAT, Kích thước: 16.65M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-31TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7455, Kích thước: 184.06M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-25TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 4.13.000, Kích thước: 16.06M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-31TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.2.11.0, Kích thước: 42.4M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-31TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 17.1.1434.2, Kích thước: 6.11M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-05-26TẢI
Intel Wireless Display

Version: 5.1.28.0, Kích thước: 143.79M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-05-26TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển

Version: 18.1.49.4, Kích thước: 166.75M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Driver Realtek Wireless LAN

Version: 2023.4.115.2015, Kích thước: 91.41M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.14.4112, Kích thước: 120.36M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-05-26TẢI
DTS Sound / DTS Studio Sound

Version: 1.02.2700, Kích thước: 9.16M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.11.0, Kích thước: 39.38M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-11-02TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 2.0.9.32001, Kích thước: 12.7M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-06-15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 3.2.03.7001, Kích thước: 17.56M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-11-02TẢI