Toshiba Satellite NB15t máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Satellite NB15T Laptop

Tải về Toshiba Satellite NB15t Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Drivers, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành: Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Tiện ích điện Setting

Version: 1.00.00, Kích thước: 4.19M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2016-01-13TẢI
Intel Giao diện cơ Trusted Execution

Version: 1.0.0.1050, Kích thước: 55.18M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2016-01-11TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
DTS Sound / DTS Studio Sound

Version: 1.02.4100, Kích thước: 9.42M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-28TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 2.0.12.32002, Kích thước: 13.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: V9.01.00.03, Kích thước: 20.78M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.01, Kích thước: 24.57M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.15.4, Kích thước: 43.56M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 3.0.0.0006, Kích thước: 52.52M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 4.06.000, Kích thước: 16.05M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-06TẢI
Setup Toshiba HW

Version: 2.0.34, Kích thước: 6.83M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-07TẢI
Driver Realtek LAN

Version: 8.20.815.2013, Kích thước: 13.95M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-06TẢI
Intel PROSet

Version: 16.6.0.0.s64_wCAT, Kích thước: 92.84M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-05TẢI
Intel Giao diện cơ Trusted Execution

Version: 1.0.0.1064, Kích thước: 36.54M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-05TẢI
Intel Giao diện cơ Trusted Execution

Version: 1.1.0.1064, Kích thước: 36.54M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-05TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 9.4.4.1006, Kích thước: 8.15M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-05TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 9.4.4.1006, Kích thước: 8.25M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-04TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 9.4.4.1006, Kích thước: 8.25M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-08-04TẢI
Toshiba Sync Tiện ích

Version: v2.0.3092, Kích thước: 39.3M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-05TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.04, Kích thước: 24.73M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 4.02.00.6400, Kích thước: 22.06M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: V1.03.08.0002, Kích thước: 13.78M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.5.0, Kích thước: 60.48M

2015-07-31TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.4.2, Kích thước: 60.02M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 17.16.0.4 [SCCM] _wCAT, Kích thước: 120.9M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-04-13TẢI
Intel PROSet

Version: 17.16.0.4, Kích thước: 196.94M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-04-13TẢI
Hướng dẫn Tải ứng dụng Toshiba của người sử dụng

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.51M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-30TẢI
Hỗ trợ Công cụ trực tuyến

Version: 1.00.01, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2016-01-18TẢI
Không Đỉnh phím Shift vá

Version: 1.0.3, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-23TẢI
BIOS phiên bản 1.70 cho vệ tinh NB10 / NB10t / NB15 / NB15t (PU141x)

Version: 1.70, Kích thước: 18.48M

2014-10-21TẢI
BIOS phiên bản 1.50 cho vệ tinh NB10 / NB10t / NB15 / NB15t (PU141x)

Version: 1.50, Kích thước: 18.46M

2014-08-28TẢI
BIOS phiên bản 1.60 cho vệ tinh NB10 / NB10t / NB15 / NB15t (PU141x)

Version: 1.60, Kích thước: 18.48M

2014-08-28TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 2.0.1.32003, Kích thước: 12.13M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.13, Kích thước: 4.71M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-07TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.00.0033, Kích thước: 10.35M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-07TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.1.17.0, Kích thước: 40.97M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-01-20TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.4.2.6403, Kích thước: 26.02M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-01-20TẢI
Điều khiển hệ thống TOSHIBA

Version: 1.00.0032, Kích thước: 10.35M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
BIOS phiên bản 1.40 cho vệ tinh NB10 / NB10t / NB15 / NB15t (PU141x)

Version: 1.40, Kích thước: 19.91M

2014-05-15TẢI
BIOS phiên bản 1.30 cho vệ tinh NB10 / NB10t / NB15 / NB15t (PU141x)

Version: 1.30, Kích thước: 19.93M

2014-05-15TẢI
BIOS phiên bản 1.10 cho vệ tinh NB10 / NB10t / NB15 / NB15t (PU141x)

Version: 1.10, Kích thước: 19.51M

2014-05-14TẢI
BIOS phiên bản 1.00 cho vệ tinh NB10 / NB10t / NB15 / NB15t (PU141x)

Version: 1.00, Kích thước: 24.87M

2014-05-14TẢI
BIOS phiên bản 1.20 cho vệ tinh NB10 / NB10t / NB15 / NB15t (PU141x)

Version: 1.20, Kích thước: 19.55M

2014-05-15TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.1.12.0, Kích thước: 40.85M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.285, Kích thước: 41.93M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-21TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.10.3408, Kích thước: 146.69M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-21TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 8.0.1.318, Kích thước: 66.44M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-21TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 3.2.00.56006005, Kích thước: 17.42M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 3.1.02.55065006, Kích thước: 16.23M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 1.1.2.32001, Kích thước: 13.8M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-06-09TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.1.9.0, Kích thước: 40.77M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-02-19TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.3.0.6403, Kích thước: 25.51M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-09-16TẢI
Alcor Micro Card Reader driver

Version: 4.8.1245.73583, Kích thước: 17.5M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-21TẢI
Alcor Micro Card Reader driver

Version: 4.8.1245.73583, Kích thước: 17.5M

Cửa sổ 8 (64bit)2014-01-22TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7058, Kích thước: 194.03M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-21TẢI
Intel Giao diện cơ Trusted Execution

Version: 1.0.0.1050, Kích thước: 55.18M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-31TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.4.1.6404, Kích thước: 26.1M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-02-17TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.263, Kích thước: 41.79M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-31TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 3.00.349, Kích thước: 16.04M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-31TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 8.0.1.306, Kích thước: 64.28M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-31TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển

Version: 17.0.10.1, Kích thước: 140.11M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-31TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.6.0.8.s64_wCAT, Kích thước: 23.05M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-31TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.10.3355, Kích thước: 136.95M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-31TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 3.0.1339.4, Kích thước: 8.67M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-21TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 2.0.0.32003, Kích thước: 12.34M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-30TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 3.0.1339.4, Kích thước: 8.67M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 2.0.0.11, Kích thước: 58.5M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Intel PROSet

Version: 16.1.5.s64_wCAT, Kích thước: 103.94M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7058, Kích thước: 194.03M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Toshiba Audio Enhancement

Version: 2.0.17.2, Kích thước: 4.7M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-03-12TẢI
DTS Sound / DTS Studio Sound

Version: 1.01.3000, Kích thước: 8.13M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-21TẢI
Driver Realtek LAN

Version: 8.20.815.2013, Kích thước: 13.95M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.263, Kích thước: 41.79M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 3.00.348, Kích thước: 16.04M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.1.5.2.s64_wCAT, Kích thước: 23.04M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 3.0.1339.4, Kích thước: 8.67M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển

Version: 17.0.10.1, Kích thước: 140.11M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.0003.01, Kích thước:

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-21TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.10.3309, Kích thước: 160.59M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.0.7.6, Kích thước: 21.12M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI
Toshiba BookPlace

Version: 1.0.0.2459, Kích thước: 30.05M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-05-21TẢI
Toshiba bắt đầu

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.52M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-03-10TẢI
Toshiba BookPlace

Version: 3.3.9661, Kích thước: 140.64M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-07-09TẢI
Toshiba App Nơi

Version: 1.0.6.3, Kích thước: 2.4M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-12-02TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.00.0027, Kích thước: 10.33M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-31TẢI