Toshiba Satellite P50T-A Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Satellite P50T Máy tính xách tay

tải về Toshiba Vệ tinh P50T-A Máy tính xách tay Windws 7, Windows 8, Windows 8.1 Drivers, phần mềm và cập nhật.

Hệ thống hoạt động:

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Hướng dẫn Toshiba .Installation
Version: 1.0
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật27 / 09 / 13TẢI
Toshiba .Windows 10 Nâng cấp trình điều khiển
Version: 1.0
hệ điều hành độc lập01 / 10 / 15TẢI
Toshiba tốc Utilities
Version: 2.0.0001-0059
Cửa sổ 8 - 64bit28 / 06 / 13TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.80-WIN
hệ điều hành độc lập08 / 01 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.90-WIN
hệ điều hành độc lập08 / 01 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.90-WIN
hệ điều hành độc lập10 / 11 / 14TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.60-WIN
hệ điều hành độc lập25 / 02 / 14TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.60-WIN
hệ điều hành độc lập14 / 02 / 14TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 1.0.5.214
Cửa sổ 7 - 32bit09 / 09 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 1.0.5.214
Cửa sổ 7 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 1.0.5.214
Cửa sổ 8 - 32bit09 / 09 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 1.0.5.214
Cửa sổ 8 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 1.0.5.214
Cửa sổ 8.1 - 32bit09 / 09 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 1.0.5.214
Cửa sổ 8.1 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1434.02
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1434.02
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1512.0771
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.9
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.9
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 04 / 14TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 3.0.1314.3
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.0.9
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 02 / 15TẢI
Alcor Card Reader khiển
Version: 4.4.1245.7246
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Alcor Card Reader khiển
Version: 4.4.1245.72462
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Alcor Card Reader khiển
Version: 4.7.1245.73473
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1017
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.00.0079
Cửa sổ 7 - 32bit17 / 07 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.00.0079
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.01.2700
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.01.2700
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật25 / 02 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.00.0071
Cửa sổ 8 - 64bit12 / 09 / 13TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4752
Cửa sổ 7 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4752
Cửa sổ 7 - 32bit09 / 09 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.2660
Cửa sổ 8.1 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.2660
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật09 / 09 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3308
Cửa sổ 8.1 - 64bit09 / 02 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3308
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật09 / 02 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.17.10.3062
Cửa sổ 7 - 32bit17 / 07 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.18.10.3165
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.17.10.3062
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 01 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.17.10.3062
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 09 / 13TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.1141
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.18.10.3111
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.17.10.3040
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.1.7.0
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật09 / 09 / 15TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.1.12.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.0.4.5
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.2.0.6404
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.2.0.6404
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.3.23.64
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.3.23.64
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.0.3.6403
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.1.0000-0060
Cửa sổ 8.1 - 64bit19 / 02 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.1.0000-0060
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật19 / 02 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.0003.001
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.1.3
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.1.2
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.14
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 2.0.28
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.14.1724
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.0.0.1323
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.0.1428
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 8.1.0.1263
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 01 / 14TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 8.1.0.1263
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 09 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.0.1428
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 8.1.0.1263
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.0.0.1323
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 15.6.1.0.0.s64
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 16.0.4.0.0.s64
Cửa sổ 8 - 64bit12 / 09 / 13TẢI
Phần mềm Intel PROSet / WiMAX không dây
Version: 7.5.100726
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 06 / 14TẢI
Phần mềm Intel PROSet / WiMAX không dây
Version: 7.5.100726
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật16 / 06 / 14TẢI
Phần mềm Intel PROSet / WiMAX không dây
Version: 7.1.64
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.21
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.14
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.14
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.14
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-22_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.9.09.6400
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.7.17.64
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.9.09.6400
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.9.02.6402
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.00.346
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.00.342
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Toshiba PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.0.4.1001
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.5.0.1066
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật25 / 02 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.5.0.1066
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.0.4.1001
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.0.4.1001
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 09 / 13TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 8 - 64bit12 / 09 / 13TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 32bit19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 64bit19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP MCE19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP Tablet Edition19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.8
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.8
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.5.6
Cửa sổ 8 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 1.4.27.3201
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Integrated Device Driver Sound Technology Inc
Version: 6.10.6491.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit19 / 02 / 15TẢI
Integrated Device Driver Sound Technology Inc
Version: 6.10.6491.0
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật19 / 02 / 15TẢI
Integrated Device Driver Sound Technology Inc
Version: 6.10.6472.0
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Integrated Device Driver Sound Technology Inc
Version: 6.10.6472.0
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Integrated Device Driver Sound Technology Inc
Version: 6.10.6472.0
Cửa sổ 8 - 64bit04 / 02 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 2.0.11
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Sync Tiện ích
Version: 2.0.3092
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.5.0_130829
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 3.3.3
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.3.3_130108
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 1.0.2.11
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 1.0.2.11
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 2.0.15.4
Cửa sổ 8 - 64bit28 / 06 / 13TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.02.01.0007
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.02.01.0007
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật13 / 02 / 14TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.01.02.0005
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.0001.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 06 / 14TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.0001.03
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật16 / 06 / 14TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.00.6630.03
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.00.64
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Places
Version: 2.0.0.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Toshiba Places
Version: 1.2.0.20
Cửa sổ 8 - 64bit12 / 09 / 13TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.7.52020010
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.1.02.55065006
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.0.01.55004008
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0032
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 06 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0032
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật16 / 06 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0020
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 1.1.2.32001
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 1.00.0007.32003
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 17.0.10.1
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.100.303.405
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 16.4.2.8
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 16.4.2.8
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.100.303.405
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.100.303.508
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 16.4.2.8
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Phần mềm Màn hình cảm ứng Toshiba
Version: 1.0.0.0
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Intel USB
Version: 2.0.0.102
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Intel USB
Version: 2.5.0.19
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Intel USB
Version: 1.0.7.248
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 01 / 14TẢI
Driver Intel USB
Version: 1.0.7.248
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 09 / 13TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.6.0037.6400
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.6.0036.3200
Cửa sổ 7 - 32bit17 / 02 / 14TẢI
Intel Wireless Display
Version: 4.1.17.0
Cửa sổ 8 - 64bit12 / 09 / 13TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0002
Cửa sổ 8.1 - 64bit19 / 02 / 15TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0002
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật19 / 02 / 15TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0002
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.256
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.256
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0021
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0021
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.263
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.263
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật22 / 10 / 13TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0021
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.247
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 15.6.1.6.0
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 16.0.5.3.0.s64
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI