Toshiba Satellite S50D-B máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Satellite S50D-B Laptop

Tải về Toshiba Satellite S50D-B Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba .Windows 10 Nâng cấp trình điều khiển
Version: 1.0
hệ điều hành độc lập01 / 10 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.60-WIN
hệ điều hành độc lập15 / 05 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 8 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 8 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 8.1 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 6.5.1.4900
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 6.5.1.4900
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.0.0.9050
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 8.0.1.318
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.88.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.67.0
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.67.0
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.13
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.13
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 14.201.1004.1002
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 13.352.1004.1024
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 13.352.1004.1025
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Driver Hiển thị
Version: 13.351.1004_140311a-
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Driver Hiển thị
Version: 13.351.1004_140311a-
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.1.17.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.5.3.0001
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.5.0
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.5.64
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.15
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 7.12.0.7718_140114a1
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 7.12.0.7718_140114a1
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 9.0.0.9904_140114a1
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 6.0.4.0
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 6.0.4.0
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7.77.1126.2013
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7.77.1126.2013
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 8.20.815.2013
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-24_wMSI
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-24_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.01.3200
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.01.6400
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 3.01.03.6400
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 6.0.9.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.1
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.1
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 32bit11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 64bit11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP MCE11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP Tablet Edition11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.13
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.38.57
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.38.50
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.38.50
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 6.0.4.0
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 6.0.4.0
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.6.0_140811
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.06.0003
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.5.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.02.0
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.02.64
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Places
Version: 2.0.0.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.00.56006005
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0033
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.1.32003
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
ELAN TouchPad điều khiển
Version: 11.8.22.3
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
ELAN TouchPad điều khiển
Version: 11.8.22.3
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
ELAN TouchPad điều khiển
Version: 11.8.22.3
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
AMD USB Driver
Version: 2.0.10.273
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
AMD USB Driver
Version: 2.0.10.273
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
AMD USB Driver
Version: 2.0.10.273
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.11.3202
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.11.6402
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.285.0.s3264_w
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.201_wCAT
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 09 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.201_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.227_wCAT
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.285.0.s3264
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 09 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.285.0.b3264
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 09 / 15TẢI