Toshiba Satellite U940 máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Satellite U940 Ultrabook

Tải về Toshiba Satellite U940 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Hướng dẫn Toshiba .Installation
Version: 1.0
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật27 / 09 / 13TẢI
Toshiba Assist Utility
Version: 4.2.3.1
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.30-WIN
hệ điều hành độc lập28 / 12 / 12TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.28.0912.2013
Cửa sổ 8.1 - 64bit17 / 12 / 13TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.28.0912.2013
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật17 / 12 / 13TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.28.2013.0912
Cửa sổ 8.1 - 64bit17 / 12 / 13TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.28.2013.0912
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật17 / 12 / 13TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.28.2013.0912
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 10 / 13TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.28.2013.0912
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật23 / 10 / 13TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.24.0829.2012
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Realtek Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.24.0829.2012
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Ban Bulletin Toshiba
Version: 2.1.21
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba Bulletin Board Customization
Version: 2.0.6W
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.1.8400.30136
Cửa sổ 8.1 - 64bit18 / 10 / 13TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.8400.30143
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.1.8400.30136
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.3.0.1025
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.11 cho x64
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4752
Cửa sổ 7 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4752
Cửa sổ 7 - 32bit09 / 09 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.2660
Cửa sổ 8.1 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.2660
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật09 / 09 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3308
Cửa sổ 8.1 - 64bit09 / 02 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3308
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật09 / 02 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 8.15.10.2879
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 305.46
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.17.10.2828
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.2.0.6404
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.3.21.64
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.2.0.0.6417
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.0.0.6415
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 3.1.18
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba Tiện ích Hỗ trợ Thẻ
Version: 1.51.8.2C
Cửa sổ 8.1 - 64bit18 / 10 / 13TẢI
Toshiba Tiện ích Hỗ trợ Thẻ
Version: 1.63.0.14C
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba Tiện ích Hỗ trợ Thẻ
Version: 1.51.8.1C
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.14
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 1.63.1.46C
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 8.1.0.1248
Cửa sổ 8.1 - 64bit18 / 10 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 8.1.0.1248
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 8.1.0.1248
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 15.2.0.0.0.s64_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 15.5.2.0.0.
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7.061.0612.2012
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 8.3.730.2012
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Dịch vụ nVidia NVIDIA Guard
Version: 1.30
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 03 / 13TẢI
Dịch vụ nVidia NVIDIA Guard
Version: 1.30
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 03 / 13TẢI
Dịch vụ nVidia NVIDIA Guard
Version: 1.30
Cửa sổ 8 - 32bit21 / 03 / 13TẢI
Dịch vụ nVidia NVIDIA Guard
Version: 1.30
Cửa sổ 8 - 64bit21 / 03 / 13TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-20_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.9.09.6400
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.7.17.64
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.8.17.640104
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 1.0.0.5C
Cửa sổ 8.1 - 64bit18 / 10 / 13TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 1.0.0.5C
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
điều khiển Intel RAID
Version: 11.7.0.1013
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
điều khiển Intel RAID
Version: 11.5.2.1001
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
điều khiển Intel RAID
Version: V11.5.2.1001
Cửa sổ 8 - 32bit13 / 09 / 12TẢI
điều khiển Intel RAID
Version: V11.5.2.1001
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 12TẢI
điều khiển Intel RAID
Version: V11.5.2.1001
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 09 / 12TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
Version: 2.1.0.1002
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 - 64bit18 / 10 / 13TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật18 / 10 / 13TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 2.1.0.1002
Cửa sổ 8.1 - 64bit18 / 10 / 13TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 11.6.0.1030
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 11.7.0.1013
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 11.5.2.1001
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Toshiba ReelTime
Version: 1.7.23
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Nghị quyết Toshiba + Plug-in
Version: 1.2.2
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
SRS SRS Premium Sound HD Plug-In
Version: 1.12.60.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 10 / 13TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit08 / 04 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit08 / 04 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 32bit08 / 04 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 64bit08 / 04 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP08 / 04 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP MCE08 / 04 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP Tablet Edition08 / 04 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.8
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.8
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.4.4
Cửa sổ 8 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 1.4.0024.000101
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.6794
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 10 / 13TẢI
Trình điều khiển âm thanh SRS
Version: 1.12.52.0
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.6738
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Trình điều khiển âm thanh SRS
Version: 1.12.60.6
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.6794
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
Trình điều khiển âm thanh SRS
Version: 1.12.50.0
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.6690
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 1.63.51.8C
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.3.3
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.2.1
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.02.01.0007
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật13 / 02 / 14TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.00.08.0002
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.00.0007.00
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.0001.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 06 / 14TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.0001.03
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật16 / 06 / 14TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.00.6626.10
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.00.25
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Toshiba Places Biểu tượng Utility
Version: 2.1.1
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.2.1.54043006
Cửa sổ 8.1 - 64bit18 / 10 / 13TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.2.1.54043006
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.2.0.54043005
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Hỗ trợ điều khiển Toshiba
Version: 1.51.81.2C
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật31 / 10 / 13TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0032
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 06 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0032
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật16 / 06 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0012
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 1.00.0002.32002
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 12 / 13TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 1.00.0002.32002
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: v17.0.6.2 (Logo)
Cửa sổ 8.1 - 64bit18 / 10 / 13TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: v17.0.6.2 (Logo)
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật18 / 10 / 13TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 16.2.12.3
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 16.2.12.3
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Driver Intel USB
Version: 1.0.5.235
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.6.0028.640202
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
lái Toshiba Webcam
Version: 2.0.3.38
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Intel Wireless Display
Version: 3.0.13.0 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Intel Wireless Display
Version: 3.5.40.0
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
Intel Wireless Display
Version: 3.5.34.0
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Toshiba Wireless LAN Chỉ số
Version: 1.0.5n
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2012.1.0712.2013
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2012.1.0712.2013
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật14 / 02 / 14TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0020_120829
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 15.2.0.19.0.s64_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 09 / 13TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 15.5.7.52.0
Cửa sổ 8 - 64bit16 / 04 / 13TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0020
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 15.5.0.43.0
Cửa sổ 8 - 64bit31 / 10 / 12TẢI