Toshiba Satellite Z30-B máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Satellite Z30-B Laptop

Tải về Toshiba Satellite Z30-B Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba .Windows 10 Nâng cấp trình điều khiển
Version: 1.0
hệ điều hành độc lập01 / 10 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 11.0.0.1156
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 11.0.0.1156
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 11.0.0.1153
Cửa sổ 10 - 32bit17 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 11.0.0.1153
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 3.20ECKBC1.10-WIN
hệ điều hành độc lập17 / 04 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1433.02
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1433.02
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1512.0771
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1416_01_TSB
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.15
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1525.1443
Cửa sổ 10 - 32bit17 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1525.1443
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1433.02
Cửa sổ 7 - 32bit03 / 08 / 15TẢI
(NA) Link Bluetooth
Version: 4.3.03
Cửa sổ 10 - 64bit23 / 09 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.21232
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21260
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21260
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21260
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 10.0.10125.21277UXMX
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 10.0.10125.31214
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.1.1.7
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.41.0
Cửa sổ 10 - 32bit17 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.41.0
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12 cho x64
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.14.4054
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4725
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.14.4264
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 10.18.15.4268
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.15.4248
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.4038
Cửa sổ 8 - 64bit02 / 09 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.4038
Cửa sổ 8.1 - 64bit02 / 09 / 15TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 2.0.1.0_A
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.2.10.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.11.0002
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.11.0002
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.2.64
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 3.0.1.0003
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.5.6.0002
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.08.64401
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.09.64402
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.05.64405
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.08.32401
Cửa sổ 7 - 32bit02 / 07 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.03.01
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.03.01
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.04.04
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.15
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Intel NFC bộ phần mềm
Version: 6.5.7
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.13.2.0.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.13.2.0.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Công nghệ Intel thông minh Connect
Version: 4.2.40.2439
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: 19.5.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: 19.5.0
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: 19.5.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: IN201C00103BAW2C
Cửa sổ 10 - 32bit17 / 09 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: IN201C00103BAW2C
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.6.4218.0602
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.6.4218.0602
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.6.4218.0602
Cửa sổ 8.1 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-26_wMSI
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-26_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.01.01.6402
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.01.01.6402
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.01.01.6402
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.8.1.6400
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 5.01.02.6400
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 9.01.00.03
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.03.04.02
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Microsoft PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
Version: 3.0.0.1059
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 14.5.0.1081
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.8
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.5_WIN10
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.7
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.3_WIN10
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 7 - 32bit31 / 07 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 7 - 64bit31 / 07 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit31 / 07 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 3.1.0.2
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.14
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Sierra Wireless Skylight
Version: 6.0.4230.8402
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Sierra Wireless Skylight
Version: 6.0.4230.8402
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.241GS
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.241GS
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.235GS
Cửa sổ 7 - 32bit09 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.235GS
Cửa sổ 8.1 - 32bit09 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.235GS
Cửa sổ 8.1 - 64bit09 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.240GS
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7543
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 3.3.3
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.9.1_150810
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.6.0_140811
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 2.0.18.6
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.11.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.3.00.8003
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.03.7001
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 32bit03 / 08 / 15TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 2.00.0005
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0049
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 3.0.3.0
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.6.32006
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x0.303.452
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x6.303.118
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x6.303.118
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 19.0.14.31
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 10.x0.303.105
Cửa sổ 10 - 32bit17 / 09 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 10.x0.303.105
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Cmedia USB Audio Driver
Version: 1.0.0.3
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Cmedia USB Audio Driver
Version: 1.0.0.3
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Cmedia USB Audio Driver
Version: 1.00.0003
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Driver Intel USB
Version: 3.0.2.54
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Intel USB
Version: 3.0.2.54
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.19.6401
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.270.0.s3264
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 18.20.0.9
Cửa sổ 10 - 64bit22 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.0.5.8.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI