Toshiba Tecra C40-C máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Tecra C40-C máy tính xách tay

Tải Toshiba Tecra C40-C Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành: Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Cửa sổ BIOS phiên bản 5.70

Version: 5.70, Kích thước: 5.59M

2016-06-15TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 20.19.15.4360, Kích thước: 181.15M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Hướng dẫn TOSHIBA của người sử dụng

Version: 1.00.03, Kích thước: 4.48M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-02-29TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 3.0.4.0001, Kích thước: 52.44M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.16.0, Kích thước: 4.74M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.2.56.0, Kích thước: 9.87M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 10.18.13.5435, Kích thước: 319.81M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Toshiba Audio Enhancement

Version: 3.0.4.0, Kích thước: 4.45M

Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Driver Intel RAID

Version: 14.8.0.1042, Kích thước: 2.73M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7687, Kích thước: 235.44M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
ALPS Pointing Device Driver

Version: 10.x0.303.215, Kích thước: 40.57M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 14.8.0.1042, Kích thước: 19.61M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2016-06-26TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 2.02.0003.02, Kích thước: 19.55M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển

Version: 19.0.24.9, Kích thước: 172.58M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Phần mềm AMT Intel cho Windows

Version: 11.0.0.1198 [AMT110011981C], Kích thước: 107.56M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 2.0.6.0_A, Kích thước: 36.65M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Sierra LTE điều khiển

Version: 6.14.4316.0602, Kích thước: 41.16M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2016-01-18TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 3.0.8.1, Kích thước: 44.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Hiệu lực vân tay cảm biến Driver

Version: 4.5.243.0, Kích thước: 12.87M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
O2 Card Reader Controller Driver

Version: 2.1.4.241GS, Kích thước: 16.37M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-11TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 3.0.3.0001, Kích thước: 52.47M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-02-08TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 9.1.0.6405, Kích thước: 110.92M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-23TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7620, Kích thước: 228.2M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-12-23TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 0336_17.1.1407.01LIB, Kích thước: 4.95M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-12-23TẢI
USB3.0 điều khiển

Version: 4.0.0.36, Kích thước: 7.45M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-01-18TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.3.10.64401, Kích thước: 28.63M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-11TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 18.1.1527.1552, Kích thước: 10.65M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-02-08TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 3.3.00.8502, Kích thước: 17.67M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-07TẢI
Driver Intel LAN

Version: 204C00037BAW1C, Kích thước: 47.03M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-02-08TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.16.0, Kích thước: 4.74M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 8 (32-bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 10 (32-bit)
2015-12-17TẢI
O2 Card Reader Controller Driver

Version: 2.1.4.243GS, Kích thước: 16.38M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.2.50.0, Kích thước: 9.77M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-21TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 17.1.1532.1814, Kích thước: 8.11M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 9.01.01.01, Kích thước: 20.78M

Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Phần mềm AMT Intel cho Windows

Version: 11.0.0.1173 [AMT110011732C], Kích thước: 107.22M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2016-02-08TẢI
Driver Intel LAN

Version: 12.13.17.7, Kích thước: 726K

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 20.19.15.4300, Kích thước: 181.07M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 10.1.1.11, Kích thước: 5.5M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 18.1.1546.2762, Kích thước: 10.24M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 14.6.0.1029, Kích thước: 18.46M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Intel Wireless Display

Version: 6.0.44.0 [SCCM], Kích thước: 108.51M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 4.05.02.6400, Kích thước: 22.03M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 2.0.4.0_A, Kích thước: 36.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-14TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7606, Kích thước: 228.17M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-12-14TẢI
ALPS Pointing Device Driver

Version: 10.x0.303.209, Kích thước: 40.67M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-21TẢI
Driver Intel LAN

Version: 204C00037BAW1C, Kích thước: 47.03M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 2.01.0001.03, Kích thước: 19.55M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-04-11TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển

Version: 19.0.24.5, Kích thước: 172.43M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-21TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.05.01, Kích thước: 24.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 3.0.6.1, Kích thước: 44.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-04-11TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 18.20.0.9_wCAT [SCCM], Kích thước: 366.65M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Realtek Card Reader

Version: 10.0.10125.31214, Kích thước: 14.66M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert

Version: 3.1.64.16, Kích thước: 32.47M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-23TẢI
Toshiba bắt đầu

Version: 2.0.0.0, Kích thước: 3.58M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-01-18TẢI
Bluetooth kết

Version: 4.3.04, Kích thước: 16.13M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Toshiba Trung

Version: 1.3.0.4, Kích thước: 17.26M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 3.3.00.8003, Kích thước: 17.8M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 1.0.0.3, Kích thước: 2.18M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Tiện ích Capture

Version: 1.00.00.0002, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Cmedia USB Audio Driver

Version: 1.0.0.3, Kích thước: 8.1M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-11TẢI
Toshiba vân tay Utility (Hiệu lực Sensor)

Version: V2.3.09.64402, Kích thước: 27.89M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-06-26TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích

Version: 2.0.2.3201, Kích thước: 10.86M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-23TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.14, Kích thước: 4.71M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-11TẢI
Hỗ trợ Công cụ trực tuyến

Version: 1.00.01, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-04-11TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.03.01, Kích thước: 24.57M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.2.14, Kích thước: 13.24M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-12-21TẢI
Màn hình Bluetooth cho Windows

Version: 4.08, Kích thước: 5.27M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2016-03-11TẢI
Toshiba Disc Creator

Version: 2.1.0.13 cho x64, Kích thước: 9.7M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-11TẢI
__Basic Drivers__

Version: 1.0.0.1, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI
__Value Added Software__

Version: 1.0.0.1, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-06-26TẢI