Toshiba Tecra R840 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 điều khiển, Tiện ích và cập nhật


Toshiba Tecra R840 Máy tính xách tay

Tải Toshiba Tecra R840 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Drivers, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Ericsson 3G điều khiển
Version: 7.2.5.4
Cửa sổ 7 - 32bit20 / 08 / 13TẢI
Ericsson 3G điều khiển
Version: 7.2.5.4
Cửa sổ 7 - 64bit20 / 08 / 13TẢI
Ericsson 3G điều khiển
Version: 7.2.2.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Intel AHCI driver
Version: 10.1.0.1008
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 8.1.0.1265
Cửa sổ 8 - Nâng cấp30 / 01 / 13TẢI
Infineon Active Management Technology (AMT)
Version: 7.00.02.1164
Cửa sổ 7 - 32bit03 / 05 / 12TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 7.00.02.1164
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 7.00.02.1164
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Assist Utility
Version: 4.02.02_32
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Assist Utility
Version: 4.02.02
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Assist Utility
Version: 1.03.00_I
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 4.10-WIN (EC_KBC1.60)
hệ điều hành độc lập08 / 02 / 13TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 01 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1.0.1.3
Cửa sổ 8 - Nâng cấp11 / 12 / 12TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1.0.4
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1.0.7
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1.0.4
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 8 - Nâng cấp26 / 02 / 15TẢI
Ban Bulletin Toshiba
Version: 2.1.21
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Ban Bulletin Toshiba
Version: 2.0.16
Cửa sổ 7 - 32bit03 / 05 / 12TẢI
Ban Bulletin Toshiba
Version: 2.0.16
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Bulletin Board Assistant
Version: 2.1.0.8
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Bulletin Board Assistant
Version: 1.7.0.2
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Bulletin Board Assistant
Version: 1.7.0.2
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Ricoh Card Reader khiển
Version: 2.14.17.02
Cửa sổ 7 - 32bit03 / 05 / 12TẢI
Ricoh Card Reader khiển
Version: 2.14.17.02
Cửa sổ 7 - 64bit03 / 05 / 12TẢI
Ricoh Card Reader khiển
Version: 2.11.17.02
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.2.0.1015
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.2.0.1021
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.2.0.1015
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba đun chung
Version: 6.07.02
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 8.0.37
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 8.0.38
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 5.90.18
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Controls
Version: 3.37.4310
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Thay đổi thiết bị hiển thị
Version: 3.5.2.0
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
AMD Display Driver
Version: 8.982.7
Cửa sổ 8 - Nâng cấp28 / 11 / 12TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.801.2.2
Cửa sổ 7 - 32bit02 / 05 / 12TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.801.2.3
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 8.15.10.2353
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.812.3.1
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.3.22.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp28 / 05 / 13TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.3.22.64
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.2.24.0
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.3.2.64
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 3.1.8
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 3.1.8
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
AuthenTec vân tay điều khiển
Version: 3.2.3.1157
Cửa sổ 7 - 32bit18 / 03 / 13TẢI
AuthenTec vân tay điều khiển
Version: 3.2.3.1157
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 03 / 13TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.0.0.6409
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 06 / 13TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.0.0.3209
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 06 / 13TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.0.0.6409
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 05 / 13TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: V2.0.0.3209
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 05 / 13TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.0.0001.000405
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 1.0.3.38
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 1.0.3.38
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Phần mềm AuthenTec vân tay
Version: 3.0.1.208
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Ericsson Firmware Update
Version: R8D02
Cửa sổ 7 - 32bit20 / 08 / 13TẢI
Ericsson Firmware Update
Version: R8D02
Cửa sổ 7 - 64bit20 / 08 / 13TẢI
Ericsson Firmware Update
Version: R8D02
Cửa sổ 8 - 32bit20 / 08 / 13TẢI
Ericsson Firmware Update
Version: R8D02
Cửa sổ 8 - 64bit20 / 08 / 13TẢI
Firmware Update Intel
Version: 7.1.52.1176
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 02 / 13TẢI
Firmware Update Intel
Version: 7.1.52.1176
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 02 / 13TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.1.1
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.2.1.13
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.2.1.11
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.3.0.3
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.8
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.7
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.8
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.6
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Toshiba Hotkey Utilities cho các thiết bị hiển thị
Version: 3.8.2.0
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 7.01.85.1216
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 04 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 7.01.85.1216
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 04 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 7.01.85.1216
Cửa sổ 7 - 32bit30 / 03 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 7.01.85.1216
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 03 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 8.1.0.1248
Cửa sổ 8 - Nâng cấp30 / 01 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 7.00.02.1164
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 15.5.2.0.6
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 14.0.2.0.1.s32
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 14.0.2.0.1
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 2.3.0.xp86
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Phần mềm Intel PROSet / WiMAX không dây
Version: 7.5.100726
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Toshiba Quản lý hiển thị thông minh
Version: 1.1.1.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp28 / 11 / 12TẢI
Toshiba Quản lý hiển thị thông minh
Version: 1.0.3.0
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Quản lý hiển thị thông minh
Version: 1.0.3.0_64
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Quản lý hiển thị thông minh
Version: 1.0.3.0_64
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Driver Intel LAN
Version: 1.7.3
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Driver Intel LAN
Version: 15.7
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Driver Intel LAN
Version: 15.7
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Driver Intel LAN
Version: 15.7
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Truyền thông điều khiển
Version: 1.1.88.1
Cửa sổ 8 - Nâng cấp11 / 12 / 12TẢI
Toshiba Mobile Extension
Version: 3.94.03.XP
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-14
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-14
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-14
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Thông tin sản phẩm trực tuyến Toshiba
Version: 4.00.0008
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Thông tin sản phẩm trực tuyến Toshiba
Version: 4.00.0008
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.7.17.64
Cửa sổ 8 - Nâng cấp11 / 12 / 12TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.7.4.0
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.7.7.64
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.7.3.0
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Toshiba PC công cụ chẩn đoán
Version: 3.2.15
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 2.01.10
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Microsoft PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Microsoft PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Power Saver
Version: 7.14.03
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 11.5.2.1001
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 10.1.2.1004
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 10.1.2.1004
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba ReelTime
Version: 1.7.23
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba ReelTime
Version: 1.7.17.0
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba ReelTime
Version: 1.7.18
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0.0.1
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Nghị quyết Toshiba + Plug-in
Version: 1.2.2
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Nghị quyết Toshiba + Plug-in
Version: 1.1.0
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Rotation Utility
Version: 1.5.0.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Rotation Utility
Version: 1.4.0.0
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Rotation Utility
Version: 1.4.0.0
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba an Assist
Version: 2.0.9
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba an Assist
Version: 2.0.9
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba an Assist
Version: 1.2.2
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Toshiba tiếp Serial Port Driver
Version: 1.3.0
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba tiếp Serial Port Driver
Version: 1.3.0
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba tiếp Serial Port Driver
Version: 1.00.000
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.4.4
Cửa sổ 8 - Nâng cấp26 / 02 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 1.4.0025.000101
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 1.4.2.7
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 1.4.2.7
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 1.4.1.7F
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 1.1.4.207G
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 1.1.4.207G
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 1.1.4.207G
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba mượt Xem
Version: 2.0.0.26
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.6293
Cửa sổ 8 - Nâng cấp22 / 11 / 12TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.6293
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.6293
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 5.10.0.6297
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Driver ATI Sound
Version: 5.10.0.6121
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Tiện ích Password Intel Supervisor
Version: 2.0.10
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Toshiba Sync Tiện ích
Version: 2.0.3090
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Toshiba Sync Tiện ích
Version: 2.0.30
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba Sync Tiện ích
Version: 2.0.1
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Infineon TPM Device
Version: 2.1.1.0
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.00.6626.03
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0013
Cửa sổ 8 - Nâng cấp11 / 12 / 12TẢI
Toshiba Trợ Upgrade
Version: 3.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp17 / 12 / 13TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.0.303.207
Cửa sổ 8 - Nâng cấp21 / 11 / 12TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 15.2.4.4
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 15.2.11.1
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 7.x6.303.111
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 15.2.4.4
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 7.x6.303.111
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba TouchPad On / Off hữu ích
Version: 2.5.5.0
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Infineon Trusted Platform Module
Version: 4.03.3137.00
Cửa sổ 8 - Nâng cấp13 / 12 / 12TẢI
Infineon Trusted Platform Module
Version: 3.60.2071.00
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Infineon Trusted Platform Module
Version: 3.60.2071.00
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Infineon Trusted Platform Module
Version: 3.60.2071.00
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba USB Driver
Version: 2.0.32.0
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba USB Driver
Version: 2.0.34.1
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba USB Driver
Version: 2.0.32.0
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Utilities
Version: 4.30.30
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.6.0130.320205
Cửa sổ 8 - Nâng cấp03 / 06 / 13TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.6.0130.640205
Cửa sổ 8 - Nâng cấp03 / 06 / 13TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.5.3
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.5.10.64
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
lái Toshiba Webcam
Version: 2.0.3.38
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
lái Toshiba Webcam
Version: 1.1.7.1
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
lái Toshiba Webcam
Version: 1.1.7.1
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
lái Toshiba Webcam
Version: 1.1.7.1
Windows XP12 / 05 / 11TẢI
Corel WinDVD
Version: 10.0.6.430-Cập nhật
Cửa sổ 7 - 32bit09 / 12 / 14TẢI
Corel WinDVD
Version: 10.0.6.430-Cập nhật
Cửa sổ 7 - 64bit09 / 12 / 14TẢI
Intel Wireless Display
Version: 3.5.34.0
Cửa sổ 8 - Nâng cấp20 / 03 / 13TẢI
Intel Wireless Display
Version: 2.0.29T
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 05 / 12TẢI
Intel Wireless Display
Version: 2.0.29T2
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Wireless Hotkey
Version: 3.0.0.9
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Toshiba Wireless LAN Chỉ số
Version: 1.0.4
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 05 / 12TẢI
Quản lý khách hàng Atheros Wireless Lan
Version: 8.0.0.189.0.x32
Windows XP02 / 05 / 12TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 15.5.0.41
Cửa sổ 8 - Nâng cấp14 / 12 / 12TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.75
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 15.5.0.43
Cửa sổ 8 - Nâng cấp12 / 12 / 12TẢI