Toshiba Tecra Z40t-A máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Tecra Z40t-A máy tính xách tay

Tải Toshiba Tecra Z40t-A Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba .Windows 10 Nâng cấp trình điều khiển
Version: 1.0
hệ điều hành độc lập01 / 10 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 4.20-WIN (ECB1.60)
hệ điều hành độc lập09 / 10 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1434.02
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1434.02
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1512.0771
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1416_01_TSB
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.15
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.15
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 01 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.15
Cửa sổ 7 - 32bit29 / 12 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1326b
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 02 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.21232
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.21232
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.21234
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21249
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.37.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit24 / 04 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.45.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12 cho x64
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3412
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4752
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4752
Cửa sổ 7 - 32bit27 / 10 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3412
Cửa sổ 8.1 - 64bit23 / 04 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.3278
Cửa sổ 7 - 32bit01 / 04 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.2660
Cửa sổ 8.1 - 64bit31 / 03 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3345
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.18.10.3293
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.2.10.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.2.74.0_32
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.2.64
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.4.1.6404
Cửa sổ 8.1 - 64bit24 / 04 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.7.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 4.0.2.1
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.08.64401
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.08.32401
Cửa sổ 7 - 32bit02 / 07 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.03.64402
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.02.03
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.02.03
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.02.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.0003.001
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.1.3
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 05 / 14TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.15
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 05 / 14TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Intel NFC bộ phần mềm
Version: 6.5.7
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Intel NFC bộ phần mềm
Version: 6.5.2.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Intel NFC bộ phần mềm
Version: 6.5.9.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.13.2.0.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.13.2.0.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Công nghệ Intel thông minh Connect
Version: 4.2.40.2439
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Công nghệ Intel thông minh Connect
Version: 4.2.40.2439
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Công nghệ Intel thông minh Connect
Version: 4.2.40.2439
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Công nghệ Intel thông minh Connect
Version: 4.2.41.2710
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Driver Intel LAN
Version: 18.5.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: 19,0,1
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 3.8.1309.3948
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 3.8.1309.3948
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 3.8.1309.3948
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-23_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-24_wMSI
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.8.1.6400
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.10.1.6400
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.03.3200
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.03.00.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Microsoft PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
Version: 3.0.0.1059
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
Version: 3.0.0.1059
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
Version: 3.0.0.1059
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.8.3.1000
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.9.0.1001
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.7
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.6
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.1
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.13
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Sierra Wireless Skylight
Version: 6.0.4230.8402
Cửa sổ 7 - 32bit19 / 10 / 15TẢI
Sierra Wireless Skylight
Version: 6.0.4230.8402
Cửa sổ 7 - 64bit19 / 10 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.241GS
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.241GS
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.225GS
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.222GS
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7041
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7195
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.5.1_140811
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 3.3.3
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Infineon TPM Device
Version: 4.03.3137.00
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.04.0001
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 2.00.00.01
Cửa sổ 8.1 - 64bit19 / 01 / 15TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.04.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.00.64
Cửa sổ 7 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.02.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Toshiba Places
Version: 2.0.0.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.1.02.55065006
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0033
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.1.32003
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x0.303.446
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x0.303.446
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Infineon Trusted Platform Module
Version: 4.3.200.3390
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Infineon Trusted Platform Module
Version: 4.03.3137.00
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Cmedia USB Audio Driver
Version: 1.00.0003
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Driver Intel USB
Version: 3.0.2.54
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Intel USB
Version: 3.0.2.54
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Intel USB
Version: 2.5.0.19
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 06 / 14TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.19.6401
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.12.3201
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Display
Version: 4.2.28.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.270.0.s3264
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.0.5.8.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.263.0.b3264
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.276.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 08 / 14TẢI