Toshiba Tecra Z40T-B máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Tecra Z40-B Laptop

Tải Toshiba Tecra Z40T-B Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và cập nhật.

Hệ thống hoạt động:

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba .Windows 10 Nâng cấp trình điều khiển
Version: 1.0
hệ điều hành độc lập01 / 10 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 11.0.0.1156
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 11.0.0.1156
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 11.0.0.1153
Cửa sổ 10 - 32bit17 / 09 / 15TẢI
Active Management Technology Intel (AMT)
Version: 11.0.0.1153
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 3.20-WIN_ECKBC_v1.10
hệ điều hành độc lập17 / 04 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1433.02
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1433.02
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1512.0771
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1416_01_TSB
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.15
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1525.1443
Cửa sổ 10 - 32bit17 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1525.1443
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1433.02
Cửa sổ 7 - 32bit03 / 08 / 15TẢI
(NA) Link Bluetooth
Version: 4.3.03
Cửa sổ 10 - 64bit23 / 09 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.21232
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21260
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21260
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.21260
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 10.0.10125.21277UXMX
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 10.0.10125.31214
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.1.1.7
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.9.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.41.0
Cửa sổ 10 - 32bit17 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.41.0
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12 cho x64
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.14.4054
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4725
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.14.4264
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4752
Cửa sổ 7 - 32bit27 / 10 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 10.18.15.4268
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.15.4248
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.4038
Cửa sổ 8 - 64bit02 / 09 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.4038
Cửa sổ 8.1 - 64bit02 / 09 / 15TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 2.0.1.0_A
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.2.10.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.11.0002
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.11.0002
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.2.64
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 3.0.1.0003
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.5.6.0002
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.08.64401
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.09.64402
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.05.64405
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 2.3.08.32401
Cửa sổ 7 - 32bit02 / 07 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.03.01
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.03.01
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.6.04.04
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.15
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Intel NFC bộ phần mềm
Version: 6.5.7
Cửa sổ 7 - 64bit18 / 09 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.13.2.0.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.13.2.0.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Công nghệ Intel thông minh Connect
Version: 4.2.40.2439
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: 19.5.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: 19.5.0
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: 19.5.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: IN201C00103BAW2C
Cửa sổ 10 - 32bit17 / 09 / 15TẢI
Driver Intel LAN
Version: IN201C00103BAW2C
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.6.4218.0602
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.6.4218.0602
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.6.4218.0602
Cửa sổ 8.1 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Sierra Wireless LTE điều khiển
Version: 6.9.4237.0601
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-26_wMSI
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-26_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.01.01.6402
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.01.01.6402
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.01.01.6402
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.8.1.6400
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 5.01.02.6400
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 9.01.00.03
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.03.04.02
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Microsoft PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
Version: 3.0.0.1059
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 14.5.0.1081
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.8
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.5_WIN10
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.7
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.3_WIN10
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 7 - 32bit31 / 07 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 7 - 64bit31 / 07 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit31 / 07 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 3.1.0.2
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.14
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Sierra Wireless Skylight
Version: 6.0.4230.8402
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Sierra Wireless Skylight
Version: 6.0.4230.8402
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.241GS
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.241GS
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.235GS
Cửa sổ 7 - 32bit09 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.235GS
Cửa sổ 8.1 - 32bit09 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.235GS
Cửa sổ 8.1 - 64bit09 / 11 / 15TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh
Version: 2.1.4.240GS
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7399
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7543
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 3.3.3
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.9.1_150810
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.6.0_140811
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 2.0.18.6
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.11.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 32bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.3.00.8003
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.03.7001
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 32bit03 / 08 / 15TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 2.00.0005
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0049
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 3.0.3.0
Cửa sổ 10 - 64bit06 / 10 / 15TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.6.32006
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x0.303.446
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x0.303.452
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x6.303.118
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.x6.303.118
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 19.0.14.31
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 10.x0.303.105
Cửa sổ 10 - 32bit17 / 09 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 10.x0.303.105
Cửa sổ 10 - 64bit17 / 09 / 15TẢI
Cmedia USB Audio Driver
Version: 1.0.0.3
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Cmedia USB Audio Driver
Version: 1.0.0.3
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Cmedia USB Audio Driver
Version: 1.00.0003
Cửa sổ 8.1 - 64bit03 / 08 / 15TẢI
Driver Intel USB
Version: 3.0.2.54
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Driver Intel USB
Version: 3.0.2.54
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.19.6401
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Display
Version: 5.1.20.0
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.270.0.s3264
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 18.20.0.9
Cửa sổ 10 - 64bit22 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.0.5.8.1_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 09 / 15TẢI