VIZIO CN15-A5 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


VIZIO CN15-A5 Laptop

Tải VIZIO CN15-A5 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Vui lòng chọn hệ thống hệ điều hành tương ứng:

Trình điều khiểnMô tảphiên bảnKích thướcOS 
Nvidia 640m videoTrình điều khiển này được cung cấp bởi Nvidia, nó hỗ trợ trình điều khiển đồ họa máy tính xách tay.8.17.12.9593
9.18.13.713
200 MB
213 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Tải về
âm thanhTrình điều khiển này được cung cấp bởi Cirrus Logic, nó hỗ trợ các máy tính xách tay điều khiển âm thanh (CN15) mô hình.7.25.38.0
7.25.45.2
31.1 MB
32.4 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Tải về
Ứng dụng âm thanh SRSTrình điều khiển này được cung cấp bởi SRS Labs., nó hỗ trợ các máy tính xách tay (CN15) kiểm soát mô hình âm thanh.1.12.3000
1.12.89.0
19.9 MB
23.8 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Tải về
Touchpad
đề nghị cập nhật
Trình điều khiển này được cung cấp bởi Synaptics, nó hỗ trợ các máy tính xách tay (CN15) điều khiển mô hình TouchPad.9.3.4.6
16.5.2
21.7 MB
130 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Coming Soon
Tải về
Card ReaderTrình điều khiển này được cung cấp bởi Công ty Realtek, nó hỗ trợ các máy tính xách tay tất cả các SKU (CN15) mô hình Card Reader driver.6.1.7601.301
6.2.9200.301
11.5 MB
12.6 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Tải về
USB 3.0Trình điều khiển này được cung cấp bởi Intel Coporation, nó hỗ trợ các máy tính xách tay (CN15) mô hình USB cập nhật driver 3.0.1.0.4.220
 
6.60 MB
 
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Coming Soon
LANTrình điều khiển này được cung cấp bởi Công ty Realtek, nó hỗ trợ các máy tính xách tay tất cả các SKU (CN15) mô hình điều khiển mạng LAN.7.52.203.2012
8.2.612.2012
7.07 MB
7.06 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Tải về
Mạng LAN không dâyTrình điều khiển này được cung cấp bởi Qualcomm Atheros, nó hỗ trợ các máy tính xách tay (CN15) điều khiển mô hình mạng WLAN.10.0.0.54
10.0.0.220
19.4 MB
37.1 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Tải về
BluetoothTrình điều khiển này được cung cấp bởi Qualcomm Atheros, nó hỗ trợ các máy tính xách tay (CN15) mô hình điều khiển BT.7.4.0.122
8.0.0.209
177 MB
183 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Tải về
Intel ChipsetTrình điều khiển này được cung cấp bởi Công ty Intel, nó hỗ trợ các máy tính xách tay (CN15) mô hình điều khiển Chipset.9.3.0.1020
9.3.0.1021
3.67 MB
3.7 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Tải về
Lưu trữ Intel RapidTrình điều khiển này được cung cấp bởi Công ty Intel, nó hỗ trợ các máy tính xách tay (CN15) mô hình điều khiển Intel Rapid Storage.11.1.0.1006
11.6.0.1030
12.9 MB
12.7 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Tải về
Extension Quản lý AMT IntelTrình điều khiển này được cung cấp bởi Công ty Intel, nó hỗ trợ các máy tính xách tay (CN15) điều khiển động cơ mô hình quản lý.8.0.2.1410
8.1.0.1263
41.2 MB
49.5 MB
cửa sổ 7
cửa sổ 8
Tải về
Tải về
Bàn phím LọcTrình điều khiển này cập nhật các phím chức năng bàn phím.2.0.41.9 MBcửa sổ 8Tải về